Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 27.9.2021
  • 1.11.2021
  • 3.1.2022
  • 7.3.2022
  • 8.8.2022
  • 3.10.2022

Hakuohjeet

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan suorittanut maarakennuskoneenkuljettaja osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä. Hän osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä. Maarakennuskoneenkuljettaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla voi erikoistua mm. liikennealueiden hoitokoneiden käyttöön, maa-ainesten kuljetukseen, vesirakentamiseen, maa- ja kiviainesten jalostamiseen, kalliorakentamiseen, pohjanvahvistustöihin, asfaltointiin, piharakentamiseen tai rakennusalan moniosaajaksi.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- perustustyöt
- maarakennuskoneiden käyttö

Valinnaiset tutkinnon osat (4 osaa):
- maarakennuskoneen huolto
- maarakennuskoneen käyttö
- piharakentaminen
- maa-ainesten kuljetus
- liikennealueiden hoitokoneiden käyttö

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Tieturva I
- Tulityö
- Työturvallisuus
- Ensiapu 1
- Vesityö

Koulutukseen sisältyy lisäksi:
- ATK:n perusteet
- ajokortin korotusmahdollisuus B:stä C:hen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettajaksi. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen maarakennuskoneenkuljettajan tehtäviin. Koulutuksen päätyttyä sinulla on mm. perustiedot ja -taidot maarakenteista, käytettävistä materiaaleista ja erilaisista rakentamismenetelmistä, kunnossapidosta sekä maarakenteiden laatuvaatimuksista. Tavoitteena on, että hallitset maarakennuskoneiden käytön, niiden rakenteet, huollot sekä yksinkertaiset korjaustyöt. Opiskelussa käydään läpi työmenekit, materiaalitarpeet ja työjärjestelyt. Koulutuksen jälkeen tunnet myös alalla käytössä olevien urakka- ja konevuokraussopimusten periaatteet. Koulutuksessa perehdytään lisäksi yrittäjyyteen ja palveluiden markkinointiin.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan alan yrityksessä.

Uramahdollisuudet

Maarakennuskoneenkuljettaja toimii monipuolisissa maarakennuksen kuljetustehtävissä, kuten kaivinkoneen kuljettajana. Tehtäviin kuuluvat myös maarakennuksen oheistyöt, mittaukset ja asennustyöt. Itsenäisen yrittämisen lisäksi työllistyä voi esim. maansiirtoyrityksissä, kiinteistön hoitoon erikoistuneissa liikkeissä tai valtion ja kunnan katu- ja tierakennusosastoilla. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Rakennusalan perustutkinto
Tutkintonimike: Maarakennuskoneenkuljettaja

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti

Lisätietoja antaa

opettajat
Mika Randén | 044 7704 587 | mika.randen@sskky.fi
Pasi Virtanen | 0447704686 | pasi.virtanen@sskky.fi

opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin