Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 13.8.2018 tai sopimuksen mukaan

Hakuohjeet

Kuvaus

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan suorittanut maarakennuskoneenkuljettaja osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä. Hän osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä. Maarakennuskoneenkuljettaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla voi erikoistua mm. liikennealueiden hoitokoneiden käyttöön, maa-ainesten kuljetukseen, vesirakentamiseen, maa- ja kiviainesten jalostamiseen, kalliorakentamiseen, pohjanvahvistustöihin, asfaltointiin, piharakentamiseen tai rakennusalan moniosaajaksi.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- perustustyöt
- maarakennuskoneiden käyttö

Valinnaiset tutkinnon osat (4 osaa):
- maarakennuskoneen huolto
- maarakennuskoneen käyttö
- piharakentaminen
- maa-ainesten kuljetus
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Tieturva I
- Tulityö
- Työturvallisuus
- Ensiapu 1
- Vesityö

Koulutukseen sisältyy lisäksi:
- ATK:n perusteet
- ajokortin korotusmahdollisuus B:stä C:hen

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.8.2018 mennessä. Muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettajaksi. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen maarakennuskoneenkuljettajan tehtäviin. Koulutuksen päätyttyä sinulla on mm. perustiedot ja -taidot maarakenteista, käytettävistä materiaaleista ja erilaisista rakentamismenetelmistä, kunnossapidosta sekä maarakenteiden laatuvaatimuksista. Tavoitteena on, että hallitset maarakennuskoneiden käytön, niiden rakenteet, huollot sekä yksinkertaiset korjaustyöt. Opiskelussa käydään läpi työmenekit, materiaalitarpeet ja työjärjestelyt. Koulutuksen jälkeen tunnet myös alalla käytössä olevien urakka- ja konevuokraussopimusten periaatteet. Koulutuksessa perehdytään lisäksi yrittäjyyteen ja palveluiden markkinointiin.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan alan yrityksessä.

Uramahdollisuudet

Maarakennuskoneenkuljettaja toimii monipuolisissa maarakennuksen kuljetustehtävissä. Tehtäviin kuuluvat myös maarakennuksen oheistyöt, mittaukset ja asennustyöt. Itsenäisen yrittämisen lisäksi työllistyä voi esim. maansiirtoyrityksissä, kiinteistön hoitoon erikoistuneissa liikkeissä tai valtion ja kunnan katu- ja tierakennusosastoilla. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Rakennusalan perustutkinto
Tutkintonimike: Maarakennuskoneenkuljettaja

Hakuaika

16.10.2017 - 31.12.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti

Lisätietoja antaa

opettaja
Mika Randén | 044 7704 587 | mika.randen@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/