Matkailualan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 21.10.2019

Hakuohjeet

Kuvaus

Matkailualan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen, joka osaa suunnitella, toteuttaa ja tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkailutuotteita ja -palveluja. Lisäksi osaa toimia työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean, paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaisesti. Matkailualan perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen matkailupalvelujen toteuttamiseen, vastaanottovirkailijan tai matka-asiantuntijan työtehtäviin.

Kansainvälistyminen on osa Salon seudun ammattiopiston toimintakulttuuria. Matkailuopiskelijoita kannustetaan oppimaan myös ulkomaille.

Sisältö

Opintojen aikana tutustutaan laajasti matkailuun toimialana. Tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä monipuolisissa matkailualan työtehtävissä.

Opintoihin sisältyy mm. asiakaspalvelua, vuorovaikutustaitoja, myyntitaitoa, matkailupalvelujen suunnittelua, tuotteistamista ja toteuttamista, matkailumarkkinointia, taloushallinnon perusteita, matkailualan turvallisuutta, kestävää kehitystä, tietotekniikkaa, kieliä, yrittäjyyttä ja projektityöskentelyä.

Matkailualan peruskoulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen. Opintoihin kuuluu paljon projekteja, joita tehdään koulun tapahtumissa ja yritysten toimeksiantoina. Lisäksi opintoihin kuuluu tutustumiskäyntejä matkailualan yrityksissä ja vierailu vuosittain Matkamessuilla.

Katso tutkinnon muodostuminen https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038059/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa matkailualan perustutkinto ja antaa valmiudet työskennellä matkailualan erilaisissa tehtävissä matkailuyrityksissä, hotelleissa, ravintoloissa ja kahviloissa.

Uramahdollisuudet

Työpaikkoina ovat mm. matkailukeskusten ja –alueiden yritykset ja organisaatiot, ohjelma- ja oheispalveluyritykset, hotellit, kylpylät, maatilamatkailuyritykset tai muut vastaavat paikat, joissa asiakkaille tarjotaan ja tuotetaan ohjelma- ja oheispalveluja. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Matkailualan perustutkinto

Hakuaika

17.10.2017 - 31.12.2020

Alkaa

29.10.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettajat
Sari Talvo | 044 7704 642 | sari.talvo@sskky.fi
Veronika Eriksson | 044 7704 622 | veronika.eriksson@sskky.fi
Päivi Välimäki | 044 7704 640 | paivi.valimaki@sskky.fi (opintovapaalla 2.2.-4.8.19)

opinto-ohjaaja Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin