Matkailualan perustutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 4.10.2021
  • tai sopimuksen mukaan – kysy nopeaa aloitusmahdollisuutta alan opettajilta tai opinto-ohjaajalta

Hakuohjeet

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Matkailualan perustutkinnon suorittanut on myynti- ja asiakaspalveluhenkinen, joka osaa suunnitella, tuotteistaa ja toteuttaa, markkinoida ja myydä matkailutuotteita ja -palveluja. Valintojen mukaan voit suuntautua matkailupalvelujen tuottajan, vastaanottovirkailijan tai matka-asiantuntijan työtehtäviin.
Opiskelu on käytännönläheistä ja opiskelu verkko-opintoina on mahdollista. Opinnot sisältävät työskentelyä erilaisissa matkailualan yrityksissä ja voit suorittaa työelämäjakson myös ulkomailla tai esimerkiksi Lapissa. Opintojen joustavuus mahdollistaa opinnot myös työn ohella.

Sisältö

Opintojen aikana tutustutaan laajasti matkailuun toimialana. Tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä monipuolisissa matkailualan työtehtävissä.

Opintoihin sisältyy mm. asiakaspalvelua, vuorovaikutustaitoja, myyntitaitoa, matkailupalvelujen suunnittelua, tuotteistamista ja toteuttamista, matkailumarkkinointia,hotelli- ja ravitsemisalan perusteita, matkailualan turvallisuutta, kestävää kehitystä, tietotekniikkaa, kieliä, yrittäjyyttä ja projektityöskentelyä.

Matkailualan peruskoulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen. Opintoihin kuuluu paljon projekteja, joita tehdään koulun tapahtumissa ja yritysten toimeksiantoina. Lisäksi opintoihin kuuluu tutustumiskäyntejä matkailualan yrityksissä ja vierailu Matkamessuilla.

Katso tutkinnon muodostuminen https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038059/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa matkailualan perustutkinto ja antaa valmiudet työskennellä matkailualan erilaisissa tehtävissä matkailuyrityksissä, hotelleissa, ravintoloissa ja kahviloissa.

Uramahdollisuudet

Työpaikkoina ovat mm. matkailukeskusten ja –alueiden yritykset ja organisaatiot, ohjelma- ja oheispalveluyritykset, hotellit, kylpylät, maatilamatkailuyritykset tai muut vastaavat paikat, joissa asiakkaille tarjotaan ja tuotetaan ohjelma- ja oheispalveluja. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
Ammatillisten perusopintojen opiskelu ei vie sinulta mahdollisuutta korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiöön.
Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Matkailualan perustutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettajat
Jari Porri | 044 7704 367 | jari.porri@sskky.fi
Sari Talvo | 044 7704 642 | sari.talvo@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin