Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka jo työskentelet matkailun parissa tai sinulle, jolla on matkailuun liittyviä ideoita ja olet hakeutumassa alalle. Voit olla työtön tai työssäkäyvä.

Sisältö

Ohjelmapalvelutuottajan osaamisala
- ohjelmapalvelujen suunnittelu
- liiketoiminnan suunnittelu ja ohjelmapalvelujen markkinointi
- ohjelmapalvelujen myynti ja toteuttaminen

Tapahtumatuottajan osaamisala

- tapahtuman suunnittelu
- tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

- ohjelmapalvelujen suunnittelu ja tuotteistaminen
- ohjelmapalvelujen toteuttaminen ja hinnoittelu
- palvelujen myynti
- yrittäjyys
- liiketoiminnan suunnittelu
- talous . kulttuurit
- sosiaalinen media
- markkinointi
- laadun merkitys
- matkailualan turvallisuuspassi (MATUPA)

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- matkailualan tai liiketalouden perustutkinnon suorittanut henkilö JA/TAI henkilö, jolla on matkailualan työkokemusta JA/TAI henkilö, jolla on matkailuun liittyvä idea ja jonka tavoitteena on hakeutua matkailualalle

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- työkokemus asiakaspalvelu- ja/tai matkailualan työstä
- edellytykset opiskeluun ja tutkinnonsuorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaja voi valita joko ohjelmapalvelutuottajan tai tapahtumatuottajan osaamisalan. Valmistava koulutus keskittyy ohjelmapalvelutuottajan osaamisalaan. Opiskelija saa tutkintoon vaadittavat taidot ja lisää valmiuksia matkailualalla toimimiseen nykyajan haasteet huomioiden.

Toteutus

Kansainvälistyminen on osa Salon seudun ammattiopiston toimintakulttuuria. Matkailuopiskelijoita kannustetaan työpaikkaoppimaan myös ulkomaille. Matkailualan koulutuksessa opiskelijat toteuttavat yhteisiä projekteja matkailualan yrittäjien kanssa.

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Työssä oppiminen suoritetaan alan yrityksessä ja tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla. Omaehtoinen opiskelu on päätoimista. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta suorittamalla vain tutkintotilaisuudet. Oppisopimusopiskelu on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikkaoppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
Osaamisala: Matkailupalvelujen osaamisala

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja Päivi Välimäki | 044 7704 640 | paivi.valimaki@sskky.fi
opinto-ohjaaja Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/