Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.1.2019
  • 18.3.2019

Hakuohjeet

Millaista opiskelu alalla on?

Seuraa maalareita facebookissa, niin näet mitä kaikkea alalla tapahtuu.

Kuvaus

Pintakäsittelyalan opiskelu on enimmäkseen käytännön tekemistä oppilaitoksen työtiloissa, harjoitusyrityksessä sekä alan työpaikoissa. Maalarilinjalla opiskellaan mm. tasoitetöitä, tapetointia, vaativimpia erikoismaalaustöitä, mukailumaalauksia sekä sisä- ja ulkomaalausta. Salon ja sen lähialueilla on paljon vanhaa rakennuskantaa. Tämän vuoksi painopisteemme on rakennuspintojen entistämisopinnoissa, joka voi olla sinun valttisi työelämässä. Näihin opintoihin liittyen teemme itse vanhoja maaleja ja valamme kipsikoristeita sekä opiskelemme erityisiä pintakäsittelytekniikoita kuten patinointia ja kultaustöitä.

Sisältö

Pintakäsittelyalan perustutkinto koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnonosasta ja neljästä valinnaisesta tutkinnonosasta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Valinnaisista osista yksi saa olla osa toisesta tutkinnosta. Jokaisen tutkinnonosan koulutuksessa opiskelijalle annetaan opetusta työn suorittamiseen, työsuunnitelman laadintaan, määrälaskentaan, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin sekä työn laatuvaatimuksiin.

Pakolliset tutkinnon osat:
- Rakennusten korjausmaalaus
- Uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 4 kpl):
- Pientalojen ulkomaalaus
- Rakennuspintojen entistäminen
- Tapetointi
- Rakenteiden korjaus
- Puupintojen pintakäsittelyt
- Rakennusmaalauksen perustyöt
- Märkätilojen laatoitus
- Koristemaalaus
- Mukailumaalaus
- Erikoismaalaus
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen
- Huippuosaajana toimiminen

Koulutuksen aikana pitää suorittaa seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Henkilönostimen käyttö
- Työturvallisuus
- Tulitöiden turvallisuus
- Ensiapu 1

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet ja perusteet työskennellä erilaisissa maalausalan työtehtävissä.

Tutkinnon suorittanut toimii itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti pintakäsittelyalan monipuolisissa työtehtävissä ja kohteissa. Tutkinnon suorittaja saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti, työryhmän jäsenenä tai alan yrittäjänä. Hän oppii valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat sekä ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, yrittäjyyden ja asiakaspalvelun merkityksen.

Toteutus

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa työpaikalla tapahtuva oppiminen ulkomailla, mikäli tämä tukee hänen opintojensa tavoitteiden saavuttamista. Ulkomailla tapahtuvan jakson pituus on normaalisti 2-6 viikkoa. Opiskelijan on mahdollista anoa oppilaitokselta tukea ulkomailla tapahtuvaa oppimista varten.

Uramahdollisuudet

Maalarit työskentelevät uudis-, korjaus- ja entisöintikohteissa ulkona ja sisällä. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Pintakäsittelyalan perustutkinto
Tutkintonimike: Maalari

Hakuaika

19.05.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Mariankatu 20

Lisätietoja antaa

opettaja Leena Halonen | 044 7704 411 | leena.halonen@sskky.fi
opinto-ohjaaja Ulla Jokinen | 0447704533 | ulla.jokinen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/