Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari


Haku ei ole käynnissä

Koulutuksen aloituspäivät

  • 8.8.2022

Hakuohjeet

Millaista opiskelu alalla on?

Seuraa maalareita facebookissa, niin näet mitä kaikkea alalla tapahtuu.

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Pintakäsittelyalalla opiskelut suoritetaan oppilaitoksen työsalissa, asiakastyökohteissa sekä maalausalan yrityksissä. Maalausalan opinnot koostuva pääosin rakennusmaalauksesta. Korjausrakennus-, uudisrakennusmaalaus, pientalojen julkisivumaalus sekä tapetointi ovat opintojen keskeisiä sisältöjä. Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita erikoismaalauksen tai restaurointiin liittyviä valinnaisia tutkinnon osia. Laatoitustyön voi valita toisesta tutkinnosta osaksi omaa tutkintoa.

Sisältö

Pintakäsittelyalan perustutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Valinnaisista osista yksi saa olla osa toisesta tutkinnosta.


Pakolliset tutkinnon osat:
- Rakennusten korjausmaalaus
- Uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 4 kpl):
- Erikoismaalaus
- Koristemaalaus
- Mukailumaalaus
- Puupintojen pintakäsittelyt
- Rakennuspintojen restaurointi
- Rakennusten korjausmaalaus
- Tapetointi
- Uudisrakennusmaalaus


Koulutuksen aikana pitää suorittaa seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Henkilönostimen käyttö
- Työturvallisuus
- Tulitöiden turvallisuus
- Hätäensiapu

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet ja perusteet työskennellä erilaisissa maalausalan työtehtävissä.

Tutkinnon suorittanut toimii itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti pintakäsittelyalan monipuolisissa työtehtävissä ja kohteissa. Tutkinnon suorittaja saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti, työryhmän jäsenenä tai alan yrittäjänä. Hän oppii valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat sekä ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, yrittäjyyden ja asiakaspalvelun merkityksen.

Toteutus

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa työpaikalla tapahtuva oppiminen ulkomailla, mikäli tämä tukee hänen opintojensa tavoitteiden saavuttamista. Ulkomailla tapahtuvan jakson pituus on normaalisti 2-6 viikkoa. Opiskelijan on mahdollista anoa oppilaitokselta tukea ulkomailla tapahtuvaa oppimista varten.

Uramahdollisuudet

Maalarit työskentelevät uudis-, korjaus- ja entisöintikohteissa ulkona ja sisällä. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Pintakäsittelyalan perustutkinto
Tutkintonimike: Maalari

Hakuaika

03.01.2022 - 22.03.2022

Alkaa

08.08.2022

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja
Emmi-Sisko Virtanen | 044 7704 424 | emmi-sisko.virtanen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Taina Kauppinen | 044 7704 213 | taina.kauppinen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin