Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

 • 17.1.2022 (monimuotototeutus) | Hakemus jätettävä 30.11. mennessä
 • 31.1.2022 | Hakemus jätettävä 4.1. mennessä
 • 14.2.2022 | Hakemus jätettävä 4.1. mennessä
 • 4.4.2022 | Hakemus jätettävä 22.2. mennessä

 

Soveltuvuuskokeet

 • 8.12.2021 | (17.1.2022 aloituksen soveltuvuuskoe)
  • Haastattelut joulukuun aikana soveltuvuuskokeen läpäisseille.
 • 11.1.2022 | (31.01.2022 ja 14.02.2022 aloituksen soveltuvuuskoe)
  • Haastattelut tammikuun aikana soveltuvuuskokeen läpäisseille.
 • 1.3.2022 | (4.4. aloituksen soveltuvuuskoe)
  • Haastattelut maaliskuun aikana soveltuvuuskokeen läpäisseille.

Hakuohjeet

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän kohtaa asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään, toimintakykyään ja hyvinvointiaan. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan tai potilaan hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista. Hän avustaa ja ohjaa asiakasta ja potilasta hyödyntäen työssään alan monipuolista tietoperustaa. Lähihoitaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Hän hyödyntää työssään kielitaitoaan ja kulttuurien tuntemustaan.

Hakijoille on ulkopuolisen asiantuntijan järjestämä soveltuvuuskoe (katso valintakokeen kuvaus). Hakuvaiheessa arvioidaan hakijan valmiuksia sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin.

Soveltuvuuskokeen lisäksi pidetään oppilaitoksen haastattelu, sen ajankohdan saat soveltuvuuskoepäivänä. Sekä soveltuvuuskoe että oppilaitoksen haastattelu ovat pakollisia.

Hakua koskeva lisätieto
- merkitse hakulomakkeen lisätietokenttään toivomasi aloitusaika

Sisältö

Koulutuksessa valitaan yksi osaamisala seuraavista
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala
• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
• Vammaistyön osaamisala

Lähihoitajaopinnoissa kaikki opiskelevat kaksi pakollista tutkinnon osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Näiden jälkeen koulutuksessa valitaan yksi osaamisala. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näytöissä. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen lähihoitajan vaihteleviin tehtäviin sekä monipuoliset valmiudet kohdata hoitotyön haasteet.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai monimuoto-opiskelua työn ohessa, opiskelu on päiväopiskelua. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollista, työpaikalla oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Uramahdollisuudet

Lähihoitaja voi työskennellä mm. vuodeosastoilla, asumispalveluyksiköissä, sairaankuljetuksessa, päiväkodeissa, kotihoidossa, kuntoutuskodeissa. Työ voi olla päivä- tai vuorotyötä (myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana on vuorotyötä). Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkinnon suorittaminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työpaikalla oppimista.

Valintakokeen kuvaus

Soveltuvuuskokeessa mitataan hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta sekä ongelmanratkaisutaitoa. Soveltuvuuskokeessa on kaikille yhteinen kirjallinen osio (opiskeluedellytykset, persoonallisuustesti), ryhmätyökeskustelu sekä psykologin haastattelu.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintonimike: Lähihoitaja

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Jaana Helajärvi-Tirri | 044 7704 695 | jaana.helajarvi-tirri@sskky.fi
Merja Saarinen | 044 7704 549 | merja.saarinen@sskky.fi

Opinto-ohjaaja
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin