Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajan osaamisalaopinnot


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Huom! Osaamisaloissa ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen sekä vammaistyö on vapaita opiskelupaikkoja. Muut osaamisalat ovat tällä hetkellä täynnä.

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka olet jo suorittanut lähihoitajan pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, sekä Kuntoutumisen tukeminen) tai olet valmis lähihoitaja. Haluat suorittaa sinulta vielä puuttuvat osaamisalaopinnot tai laajentaa osaamistasi.

Sisältö

Koulutuksessa valitaan yksi osaamisala seuraavista
- mielenterveys- ja päihdetyö
- ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- vammaistyö
- sairaanhoito ja huolenpito
- lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluva osaamisalan tutkinnonosa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutuksessa järjestetään lähiopetusta 1-3pv viikossa. Omaehtoinen opiskelu on päätoimista monimuoto-opiskelua, jota voidaan suorittaa työn ohessa tai työttömyysetuudella (sopimus TE-toimiston kanssa ennen opiskelun aloittamista).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintonimike: Lähihoitaja

Hakuaika

02.01.2018 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opinto-ohjaaja
Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.