Kehitysvamma-alan ammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka toimit kehitysvamma-alan työtehtävissä ja haluat syventää ja kehittää osaamistasi. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat
- ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
- toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen
- vuorovaikutus ja kommunikointi

Valinnaiset tutkinnon osat
- yhteistyö perheen ja läheisten kanssa
- sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla

Valinnaiset tutkinnon osat voidaan myös tunnistaa joko aikaisemmasta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tai toisesta ammatti-tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- sosiaali- ja/tai terveysalan koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittu osaaminen alalta
- yleisopetuksen oppimäärä

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä toimimisen tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen
- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen
- alalle ja ammattiin suuntautuminen (alan työkokemus)
- tutkinnosta suoriutumisen edellytykset
- monimuoto-opiskelutaidot

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kehitysvamma-alan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja syvennät ammattiosaamistasi. Koulutuksessa saat myös uusia toimintamalleja työn tekemiseen sekä eväitä koko työyhteisön kehittämiseen.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai sivutoimista monimuoto-opiskelua työn ohessa. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta suorittamalla vain näytöt. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan työpaikalla todellisissa työtehtävissä.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Hakuaika

08.03.2018 - 31.08.2018

Alkaa

03.09.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja Ulla Tunturi | 0447704579 | ulla.tunturi@sskky.fi

opinto-ohjaaja Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/