Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 19.3.2019
  • 13.11.2019

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka työskentelet erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Haluat syventää ja kehittää osaamistasi.

Sisältö

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista osaa ovat hyväksytysti suoritettu.

Pakolliset tutkinnon osat
- Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
- Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät

Valinnaiset tutkinnon osat
- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
- Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyö
- Soveltuva tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Pohjakoulutuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Osaamisalana mielenterveys- ja päihdetyö tai vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi riittävä työkokemus mielenterveys- ja päihdetyön alueelta.

Valintakriteerit
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
- hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa mielenterveys ja päihdetyön hoidon erikoisammattitutkinto. Erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai sivutoimista monimuoto-opiskelua työn ohessa. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta näyttöinä. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan työpaikalla todellisissa työtehtävissä.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Hakuaika

02.01.2018 - 31.12.2020

Alkaa

19.03.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja Iiris Niemi | 044 7704 859 | iiris.niemi@sskky.fi
opinto-ohjaaja Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/