Puuseppä, taideteollisuusalan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 28.10.2019
  • tai sopimuksen mukaan (mahdollisuus aloittaa opinnot nopeallakin aikataululla)

Hakuohjeet

Kuvaus

Koulutus soveltuu sinulle, joka olet kiinnostunut muotoilusta, sisustuksesta, huonekaluista ja haluat tehdä käsilläsi sekä olet kiinnostunut ainutkertaisesta uusiutuvasta materiaalista.

Sisältö

Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat Puusepänalan tuotteen valmistaminen (45 osaamispistettä) ja Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla (10 osaamispistettä). Valinnaisten ammatillisten tutkinnonosien kautta opiskelija voi kehittää osaamistaan esimerkiksi ohjaustehtäviin, cnc-työstöön, tuotesuunnitteluun, puualan yrittäjyyteen tai vaikkapa teattereiden lavastustöihin sopivaksi.

Puusepän ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy
- puumateriaaliin
- työstötapoihin, liitoksiin ja rakenteisiin
- huonekalujen muotoiluun
- markkinointiin ja yrittäjyyteen
- cnc-työstöön
- cad-piirtämiseen

Opiskelussa keskitytään huonekalujen suunnitteluun ja valmistukseen uusiutuvasta ja ekologisesta puumateriaalista. Puusepänalan opintoja voi suunnata esimerkiksi rakennuspuusepän tuotteiden valmistukseen, huonekalujen entisöintiin tai tuotteiden valmistukseen CNC -tekniikan
avulla. Alalta valmistuneet työskentelevät pien- ja keskisuuressa puusepänteollisuudessa, itsenäisinä yrittäjinä, myyntitehtävissä tai vaikka teattereiden lavastamoissa.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Käsi- taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella artesaanilla on ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutus on tekemispainotteinen.

Uramahdollisuudet

Puualan artesaani työskentelee mm. puualan valmistustehtävissä, teattereissa ja museoissa ja ohjaus-, suunnittelu- sekä neuvontatehtävissä. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Taideteollisuusalan perustutkinto
Tutkintonimike: Artesaani

Hakuaika

05.06.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 8

Lisätietoja antaa

opettaja Timo Kaasinen | 044 7704 710 |timo.kaasinen@sskky.fi
opinto-ohjaaja Ulla Jokinen | 0447704533 | ulla.jokinen@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin