Puuseppä, taideteollisuusalan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.5.2021
  • 4.8.2021
  • 3.1.2022

Hakuohjeet

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Koulutus soveltuu sinulle, joka olet kiinnostunut muotoilusta, sisustuksesta, huonekaluista ja haluat tehdä käsilläsi sekä olet kiinnostunut ainutkertaisesta uusiutuvasta materiaalista.

Sisältö

Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat Puusepänalan tuotteen valmistaminen (45 osaamispistettä) ja Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla (10 osaamispistettä). Valinnaisten ammatillisten tutkinnonosien kautta opiskelija voi kehittää osaamistaan esimerkiksi ohjaustehtäviin, cnc-työstöön, tuotesuunnitteluun, puualan yrittäjyyteen tai vaikkapa teattereiden lavastustöihin sopivaksi.

Puusepän ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy
- puumateriaaliin
- työstötapoihin, liitoksiin ja rakenteisiin
- huonekalujen muotoiluun
- markkinointiin ja yrittäjyyteen
- cnc-työstöön
- cad-piirtämiseen

Opiskelussa keskitytään huonekalujen suunnitteluun ja valmistukseen uusiutuvasta ja ekologisesta puumateriaalista. Puusepänalan opintoja voi suunnata esimerkiksi rakennuspuusepän tuotteiden valmistukseen, huonekalujen entisöintiin tai tuotteiden valmistukseen CNC -tekniikan
avulla. Alalta valmistuneet työskentelevät pien- ja keskisuuressa puusepänteollisuudessa, itsenäisinä yrittäjinä, myyntitehtävissä tai vaikka teattereiden lavastamoissa.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Tavoitteet

Käsi- taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella artesaanilla on ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutus on tekemispainotteinen.

Uramahdollisuudet

Puualan artesaani työskentelee mm. puualan valmistustehtävissä, teattereissa ja museoissa ja ohjaus-, suunnittelu- sekä neuvontatehtävissä. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Taideteollisuusalan perustutkinto
Tutkintonimike: Artesaani

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 8

Lisätietoja antaa

opettaja Timo Kaasinen | 044 7704 710 |timo.kaasinen@sskky.fi

opinto-ohjaaja Päivi Soinila | 0447704317 | paivi.soinila@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin