Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti (3D-mallintaja)


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 1.10.2020

Hakuohjeet

Millaista opiskelu alalla on?

Tutustu alaan suunnitteluassareiden blogissa

Löydät meidät myös Instagramista @salon_suunnitteluassarit

Kuvaus

Suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittaneen työtehtävät liittyvät teknisen suunnittelun mallintamiseen, tuotemallien yhdistelyyn ja siirtämiseen, piirustusten ja dokumenttien tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemiseen sekä tuotteiden markkinointiin ja mainontaan nykyteknologian tarjoamin keinoin. Alan ammattilaiset tekevät malleja, suunnitelmia ja dokumentteja, joiden avulla voidaan rakentaa uusia sekä ylläpitää ja saneerata olemassa olevia rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- ja infra-alan tuotteita. Tutkinnon suorittanut toimii piirtäjänä, suunnitteluavustajana ja nuorempana suunnittelijana. Työtehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelu ja osallistuminen laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- Suunnitteluprosessissa toimiminen (45osp)

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen (45osp)
- Tilasuunnittelussa toimiminen (15osp)
- Korjausrakentaminen suunnittelussa toimiminen (15osp)
- 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen (15osp)
- Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen (15osp)
- Teräsrakentamisen suunnittelussa toimiminen (15osp)
- Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta (15osp) esim. rakentaminen, sisustus tai datanomi

tai
- Teollisuuden suunnittelussa toimiminen (45osp)
- 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen (15osp)
- Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen (15osp)
- Teräsrakentamisen suunnittelussa toimiminen (15osp)
- Automaatiosuunnittelussa toimiminen (15osp)
- CAD/CAM- ohjelmointi (20osp)

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Edellä mainittujen sisältöjen lisäksi opintoihin voidaan sisällyttää osioita itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta ja työn tekemisestä yksityiselle asiakkaalle.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Teknisen suunnittelun perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen teknisen suunnittelijan tehtäviin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työskennellä alan tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan alan yrityksessä.

Uramahdollisuudet

Suunnitteluassistentit työskentelevät arkkitehtitoimistoissa, eri alojen insinööritoimistoissa sekä kaupunkien ja kuntien teknisissä virastoissa. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Teknisen suunnittelun perustutkinto
Tutkintonimike: Suunnitteluassistentti

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja
Tiina Lakanen | 044 7704 401 | tiina.lakanen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin