Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 3.1.2022

Hakuohjeet

Kuvaus

Tule opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa ja suuntaa ohjelmistokehittäjän, elektroniikka-asentajan tai hyvinvointiteknologia-asentajan tehtäviin. Lisäksi tarjolla on muutama opiskelupaikka IT-tukihenkilön suuntautumisvaihtoehdosta kiinnostuneille.

Koulutuksen alussa suoritetaan kaikille yhteinen tutkinnon osa: Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät. Sen jälkeen valitaan oma suuntautumisvaihtoehto seuraavista:
• Elektroniikka-asentaja
• Hyvinvointiteknologia-asentaja
• Ohjelmistokehittäjä
• IT-tukihenkilö (muutama paikka)

Sisältö

Elektroniikka-asentajan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• elektroniikkaa
• tietotekniikkaa
• sulautettuja järjestelmiä (esim. kotielektroniikka laitteet)
• tietoliikennetekniikkaa
• elektroniikan huolto- ja korjaustöitä
Elektroniikka-asentaja voi työskennellä tietoliikenneja tietokonelaitteiden myynti-, asennus-, huolto- ja korjaustöissä sekä elektroniikkaa sisältävien laitteiden testaus-, huolto- ja korjaustöissä.

Hyvinvointiteknologia-asentajan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennuksia
• kotiasumisen tukijärjestelmien asennustöitä
• hyvinvointiteknologian elektroniikka
• järjestelmäasennuksia
Hyvinvointiteknologian koulutus antaa sinulle valmiudet hyvinvointialan asentajan ja ylläpitäjän tehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä terveydenhuollon toimialan organisaatiot tarvitsevat hyvinvointiteknologian asiantuntijoita monipuolisiin tehtäviin.

Ohjelmistokehittäjän ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• 2D- ja 3D-peliohjelmointia
• 3D-mallien suunnittelua ja soveltamista
• peligrafiikan ja äänien tuottamista
• mobiilisovellusten tekemistä
• verkkosivustojen toteuttamista
• sähköisten asiointipalveluiden toteuttamista
• AR/VR sovellusten kehittämistä
Alalla työskentelevät voivat toimia hyvin monipuolisesti ohjelmistosuunnittelun eri tehtävissä mm. peliohjelmoijana tai mobiilisovellusten tuottajana. Ymmärrät hyvin peliprojektien erityispiirteet. Sinulla on lisäksi hyvät perusteet yleisohjelmoinnista ja osaat suunnitella ja tuottaa verkkosivustoja tai sovelluksia

IT-tukihenkilön ammatilliset opinnot suoritetaan pääosin aidoissa työympäristöissä oppilaitoksen tai jonkun muun organisaation IT-tukipalveluissa. Opintoihin kuuluu mm. seuraavia sisältöjä:
• Teknisessä tukipalvelussa toimiminen
• Järjestelmätuessa toimiminen
IT-tukihenkilöt työskentelevät osana organisaatioiden tietohallintoa ja auttavat käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä. IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työskennellä alan työtehtävissä, toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikkaoppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Työpaikkaoppiminen tapahtuu alan yrityksessä.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Alkaa

03.01.2022

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja
Juhani Kolu | 044 7704 326 | juhani.kolu@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin