Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 3.1.2019

Hakuohjeet

Millaista opiskelu alalla on?

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta valmistutaan datanomiksi. Datanomin koulutus tarjoaa hyvän ponnahduslaudan tietotekniikan alan monipuolisiin tehtäviin. Opiskelijat toteuttavat yhteistyöprojekteja alueen yritysten kanssa. Käytön tuen osaamisalan suorittanut asentaa, testaa ja dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden.

Valittavana on vuonna 2018 myös ohjelmistotuotannon osaamisala

Sisältö

• 2D- ja 3D-peliohjelmointia
• 3D-mallien suunnittelua ja soveltamista
• peligrafiikan ja äänien tuottamista
• mobiilisovellusten tekemistä
• verkkosivustojen toteuttamista
• sähköisten asiointipalveluiden toteuttamista
• AR/VR sovellusten kehittämistä

Alalla työskentelevät voivat toimia hyvin monipuolisesti ohjelmistosuunnittelun eri tehtävissä mm. peliohjelmoijana tai mobiilisovellusten tuottajana. Ymmärrät hyvin peliprojektien erityispiirteet. Sinulla on lisäksi hyvät perusteet yleisohjelmoinnista ja osaat suunnitella ja tuottaa verkkosivustoja tai sovelluksia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen teknisen suunnittelijan tehtäviin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työskennellä alan tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikkaoppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Työssäoppiminen tapahtuu alan yrityksessä.

Uramahdollisuudet

Datanomit sijoittuvat esim. tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa työtehtävissä, pitävät kunnossa tietojärjestelmiä, osallistuvat käyttäjien koulutukseen sekä myyvät ja markkinoivat alan tuotteita ja palveluja. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Tutkintonimike: Datanomi

Hakuaika

12.02.2018 - 30.11.2018

Alkaa

03.01.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja Juhani Kolu | 044 7704 326 | juhani.kolu@sskky.fi
opinto-ohjaaja Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/