Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta


Hae koulutukseen

Kuvaus

Oletko ammattilainen, jolta puuttuu oman alan tutkinto? Meille voit tulla suorittamaan tutkinnon suoraan ilman koulutusta.

Tavoitteet

Tutkinnon suorittaminen ei aina edellytä koulutusta, vaan koulutuksen tarve on yksilöllistä ja riippuu olemassa olevasta osaamisestasi. Mikäli sinulla on jo tutkinnossa vaadittava ammattitaito hallussa, voit suorittaa tutkinnon vaikka kokonaan ilman koulutusta.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittajana tarvitset vain laajaa osaamista ja vuosien työkokemusta suoritettavan tutkinnon asioista.
Tutkinto suoritetaan aidoissa työtilanteissa ja aidoissa työympäristöissä ja sen suorittaminen pyritään sovittamaan omaan työhösi tai työharjoitteluusi. Luvassa siis on aitoa työn tekemistä, ei kokeita eikä tenttejä. Tutkinnon perusteiden pohjalta teemme kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman tutkinnon suorittamiseen työssäsi. Tutkintosuorituksen arvioinnissa mukana ovat oppilaitoksen edustajan lisäksi aina myös edustajat työelämästä.

Useimmat tutkinnot voidaan suorittaa ilman koulutusta. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta on mahdollista, jos sinulla on tutkinnonperusteiden mukainen osaaminen ko. tutkinnonosissa. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin mm. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja logistiikka-alan tutkinnot, joiden suorittaminen edellyttää yleensä koulutukseen hakeutumista.

Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää tutkintoon kuuluvien tutkinnonosien suorittamista. Tutkinnonperusteista löydät tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ja mahdolliset vaihtoehdot mistä tutkinto muodostuu. Tutkinnonperusteet löytyvät www.oph.fi.

Tutkintotilaisuudet suoritetaan sellaisessa työpaikassa, joka mahdollistaa tutkinnonperusteiden mukaisen laaja-alaisen osoittamisen.

Jos olet kiinnostunut tutkinnonsuorittamisesta ilman valmistavaa koulutusta, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Ennen tapaamista valmistaudu hankkimalla seuraavat tiedot/dokumentit:
1) kopiot työtodistuksista, joista käy ilmi alan työkokemus
2) koulu- ja tutkintotodistukset
3) vapaamuotoinen selvitys osaamisestasi tutkinnonosittain kts. tutkinnonperusteet (esim. missä ja miten olet hankkinut osaamisen eri
tutkinnonosissa, mitä valinnaisia tutkinnonosia aioit suorittaa)
4) tiedot työpaikasta, jossa suoritat tutkintotilaisuudet

Ennen tutkinnonsuorittamista koskevaa tarkemman suunnitelman tekemistä järjestetään tapaaminen tutkintovastaavan kanssa, joka arvioi mahdollisuutesi tutkinnon tai sen osien suorittamiseen ja jossa laaditaan tarkempi suunnitelma tutkinnon osittain.

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

autoalan pt | rakennusalan pt (kaikki osaamisalat) | logistiikan pt (kaikki osaamisalat)
Susanna Vasama | 0447704271 | susanna.vasama@sskky.fi

pintakäsittelyalan pt | sähkö- ja automaatioalan pt | talotekniikan pt | taideteollisuusalan pt/puusepät | tekstiili- ja muotialan pt
Päivi Soinila | 0447704317 | paivi.soinila@sskky.fi

sosiaali- ja terveysalan pt | taideteollisuusalan pt/visut | kasvatus- ja ohjausala
Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

liiketoiminnan pt | kone- ja tuotantotekniikan pt | taideteollisuusalan pt/sisu
Merja Korkiakoski | 0447704699 | merja.korkiakoski@sskky.fi

tieto- ja viestintätekniikan pt | ravintola- ja cateringalan pt | matkailualan pt | hius- ja kauneudenhoitoalan pt | teknisen suunnittelun pt | puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt (kaikki osaamisalat)
Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi