Toimitilahuoltaja, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.1.2019
  • 18.3.2019

Hakuohjeet

Kuvaus

Koulutus sinulle, jolla on puhtauspalvelualalle soveltuva terveys sekä halu oppia toimimaan alalla.

Sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavia tutkinnon osia:

Toimitilahuollon osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat 75 osp:
- Asiakaslähtöisten puhtaus-ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
- Perussiivouspalvelut, 30 osp
- Ylläpitosiivouspalvelut, 30 osp

Valinnaisista tutkinnon osista valitaan 70 osp:
- Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen, 20 osp
- Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 20 osp
- Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 20 osp
- Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 20 osp
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp
- Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp
- Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp
- Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 20 osp
- Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, 20 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
- Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen toimitilahuoltajan tehtävässä toimimiseen. Toimitilahuoltaja on erikoistunut siivous- ja toimitilapalveluihin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia erilaissa kiinteistöissä ylläpito- ja perussiivoustehtävissä sekä olla erityisosaamista mm. rakennusaikaisesta, kosteiden tilojen, teollisuuslaitosten, liikennevälineiden sekä kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapidosta. Voit myös erikoistua esimerkiksi erityiskohteisiin tai yritystoimintaan.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai sivutoimista monimuoto-opiskelua työn ohessa. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta suorittamalla näytöt.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan alan yrityksessä ja tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Hakuaika

10.02.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Lotta Jordberg-Hietanen | 0447704638 | lotta.jordberg-hietanen@sskky.fi
Ritva Piekkala | 044 7704 554 | ritva.piekkala@sskky.fi
Merja Alaluusua | 044 7704 550 | merja.alaluusua@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Merja Korkiakoski | 0447704699 | merja.korkiakoski@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/