Myynnin ammattitutkinto, B-to-B (liiketoiminnan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen)


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Sinulle, joka haluat kehittää henkilökohtaisia B-to-B myyntitaitojasi.

Sisältö

- b2b myyntiprosessin vaiheet
- tuloksellisen myynnin suunnittelu: myyntibudjettien laatiminen ja seuranta
- asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen: vanhojen asiakassuhteiden hallinta ja uusasiakashankinta
- asiakaskohtaaminen ja ratkaisumyynti
- erilaiset myyntityylit ja vuorovaikutus
- vastaväitteiden käsittely ja selättäminen
- kaupan päättäminen

Myynnin ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnonosasta

myyntiin valmistautuminen (pakollinen)
myynnin toteuttaminen (pakollinen)
sekä yksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista
- tuoteryhmän hoitaminen
- markkinointitoimenpiteen toteuttaminen
- työssä oppimisen ohjaaminen
- kauppiasyrittäjänä toimiminen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Tavoitteet

Opit hallitsemaan b2b myyntiprosessia kokonaisuudessaan, osaat suunnitella ja tehdä tuloksellista myyntiä yritysasiakkaille, osaat kartoittaa asiakkaan tarpeet ja luoda asiakassuhteita, hyödynnät erilaisia myyntityylejä erilaisten asiakaskohtaamisissa kanssa, osaat reagoida vastaväitteisiin ja opit klousaamaan kaupat. Koulutuksessa saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin

Mitä on b2b myynti?
Miten myyntitulos syntyy?
Miten luodaan asiakassuhteita?
Miten vaikutetaan ja vakuutetaan asiakas?

Koulutuksessa kehityt yritysmyyjänä.

Toteutus

Koulutuksessa on 10–15 lähipäivää (1päivä/kk). Koulutuksen kesto on enintään 1,5 vuotta. Omaehtoinen koulutus on päätoimista tai sivutoimista monimuoto-opiskelua työn ohessa. Oppisopimus koulutus on päätoimista opiskelua ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta tekemällä näytöt.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Myynnin ammattitutkinto

Hakuaika

15.03.2017 - 30.11.2019

Alkaa

03.01.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja Jaana Nyström | 044 7704 590 | jaana.nystrom@sskky.fi
opinto-ohjaaja Merja Korkiakoski | 0447704699 | merja.korkiakoski@sskky.f

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/