Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Hakuohjeet

Kuvaus

Koulutus sinulle vähintään 23-vuotias, joka haluat suorittaa linja-autonkuljettajan perustutkinnon ja saada kuljetusalalta ammatin. Koulutus henkilökohtaistetaan aikaisemmin hankitun kokemuksen mukaan. Mikäli sinulla ei ole C-luokan ajo-oikeutta, voit suorittaa C-kortin koulutuksen aikana. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen taito ja englannin kielestä käytännön kielitaito.

Sisältö

Opiskelu muodostuu D–ajo-oikeuskoulutuksesta ja linja-autonkuljettajan tehtäviin valmistavasta koulutuksesta.

Pakolliset tutkinnon osat:
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- Linja-auton tavarakuljetusten hallinta
- Linja-autokuljetukset
- Yhteiset tutkinnon osat (mikäli aiempi osaaminen puuttuu)

Lisäksi valitaan yksi seuraavista tutkinnonosista:
- Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät
- Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät
- Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista tutkinnonosista:
- kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus
- Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät
- Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät
- Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät
- Terminaalitoiminnot ja lastaus
- yritystoiminnan suunnittelu
- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
- Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattittutkinnosta

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
- vähintään 23 vuoden ikä
- ajokortti, vähintään B-luokan ajo-oikeus
- ote ajokorttirekisteristä (enintään 3 kk vanha)

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
- munuaissairaudet
- psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistumisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa linja-autonkuljettajan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen linja-autonkuljettajan tehtäviin.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Logistiikan perustutkinto

Hakuaika

11.04.2019 - 16.08.2019

Alkaa

09.09.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n.10€/ kortti.

Trafille menevät maksut:
- Tutkinnonosan valintaan kuuluva mahdollinen ADR-lupakortti kokeineen 130€ .
- Ajokorttikustannuksia n. 170€- 300€.
- Ammattipätevyysmerkintä sekä ammattipätevyyskortti 67€
- Kuljettajakortti 100€

Lisätietoja antaa

opettaja Timo Vennerström | 044 7704 309 | timo.vennerstrom@sskky.fi
opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin