Autoalan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.1.2019
  • 18.3.2019

Hakuohjeet

Kuvaus

Autoalan tehtävissä tarvitaan haastavan ja mielenkiintoisen tekniikan tuntemista sekä palvelun osaamista. Autoalan ammattilaiset huolehtivat, että jatkuvasti lisääntyvä ajoneuvokalusto pysyy kunnossa ja siten kuljetukset ja liikenne toimivat. Autoala on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina, ja alalle tarvitaan myyntiin ja korjauksiin erikoistuneita palveluosaajia.

Sisältö

Koulutuksessa valitaan yksi osaamisala seuraavista
• Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja
• Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja
• Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala, pienkonekorjaaja

Autokorinkorjaajan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• materiaalitekniikkaa ja korjausmenetelmiä
• kolari- ja ruostevauriotöitä
• korinmittausta ja -oikaisua
• lasitöitä
• pohjustusta ja tiivistystä
• pintamaalausta ja erikoismaalausta
• korin sähkötekniikan ja turvatekniikan perusteita
• auton elektroniikkaa

Ajoneuvoasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• ajoneuvojen vianhakua, korjaus- ja huoltotöitä
• alusta- ja hallintalaitteita
• vaihteistoja ja voimansiirtoa
• sähkö- ja polttoainejärjestelmien huoltoa ja säätöä, auton elektroniikkaa

Pienkonekorjaajan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• mopojen, mopoautojen, perämoottoreiden, moottoripyörien, mönkijöiden ja moottorisahojen huoltoa ja korjausta
• kevytajoneuvotekniikan ja pienkoneiden vikadiagnostiikkaa
• voimansiirtoa
• moottorin mekaanista asennusta

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa autoalan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen alan työtehtäviin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työskennellä alan työtehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Toteutus

Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen ja vastuullisuus.

Uramahdollisuudet

Työpaikkoina ovat mm. autoliikkeet, autokorinkorjaamot, pienet laaja-alaiset yleiskorjaamot, oma yritys. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK).

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus on tekemispainotteinen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan autoalan yrityksissä.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Autoalan perustutkinto

Hakuaika

16.11.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti

Lisätietoja antaa

opettaja Eero Kojo | 044 7704 339

opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271
etunimi.sukunimi@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/