Ravintola- ja catering-alan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 21.10.2019
  • tai sopimuksen mukaan (mahdollisuus aloittaa opinnot nopeallakin aikataululla)

Hakuohjeet

Kuvaus

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja -palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan ja alkoholin anniskelumääräykset ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen asiakaspalvelun tai kokin työtehtävissä.

Sisältö

Koulutuksessa valitaan yksi osaamisala seuraavista
• Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija
• Ruokapalvelun osaamisala, kokki

Kokin ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• tuotteiden myyntiä
• asiakaspalvelua
• ravintola- ja catering-alan ruokakulttuurin tuntemusta
• raaka-aine tuntemusta ja monipuolista ruoanvalmistusta
• ruokalistojen ja annosten suunnittelua
• ravitsemusta ja erityisruokavalioita
• reseptiohjelman hyödyntämistä

Tarjoilijan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• asiakaspalvelutilojen kunnostamista
• asiakaspalvelua
• myyntiä
• tuotetietoutta
• erityisruokavalioiden tuntemusta
• erilaisten ruokien ja juomien annos-, juhla- ja tilaustarjoilua

Opintojen aikana opiskelijat toteuttavat alueen yritysten kanssa yhteistyössä
erilaisia juhlia ja tapahtumia. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä myös osa opinnoista yrittäjänä. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Uramahdollisuudet

Kokki työskentelee hyvin erityyppisin liikeideoin toimivissa yrityksissä, keittiön työtehtävissä ja myyntityössä. Työpaikkoja voivat olla ravintolat, lounaspaikat, juhla- ja pitopalveluyritykset, kahvilat, liikenneasemat, koulujen, sairaaloiden, päiväkotien ja vanhainkotien keittiöt sekä matkustaja- ja rahtialukset.
Tarjoilija työskentelee asiakaspalvelu-, tarjoilu- ja myyntitehtävissä. Työpaikkoja ovat kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- ja matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat.
Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hakuaika

19.05.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja Matti Tuomi | 044 7704 344 | matti.tuomi@sskky.fi

opinto-ohjaaja Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin