Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.1.2019
  • 18.3.2019

Hakuohjeet

Millaista opiskelu alalla on?

Kuvaus

Liiketalouden perustutkinnon suorittanut toimii myynnin, kaupan, talouden, hallinnon ja toimistopalveluiden tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän on rakentanut tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja monipuolistanut valinnaisuuden avulla tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän toimii joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Tutkinnon suorittaneella on myös perusvalmiudet oman yrityksen perustamiseen.

Sisältö

Ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• asiakaspalvelua
• kirjanpitoa
• laskutusta
• markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
• myyntiä
• palkanlaskentaa
• palvelumuotoilua
• projektissa toimimista
• reskontran hoitamista
• tapahtumatuotantoa
• tilinpäätöstä
• yrittäjyyttä
Opinnot sisältävät monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueita, joita opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen monipuolisiin asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Merkonomit sijoittuvat esim. myyntitehtäviin, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojaksi, markkinointiassistentiksi, osastovastaavaksi, talousassistenteiksi, kirjanpitäjiksi, palkanlaskijaksi, toimistotyöntekijöiksi ja yrittäjäksi. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan perustutkinto
Tutkintonimike: Merkonomi

Hakuaika

01.06.2017 - 01.06.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi
Petri Laaksonen | 044 7704 839 | petri.laaksonen@sskky.fi

opinto-ohjaaja Merja Korkiakoski | 0447704699 | merja.korkeakoski@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/