Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 11.10.2021
  • 3.1.2022
  • 8.8.2022
  • 3.10.2022

Hakuohjeet

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut toimii myynnin, kaupan, talouden, hallinnon ja toimistopalveluiden tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän on rakentanut tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja monipuolistanut valinnaisuuden avulla tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketoiminnallista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän toimii joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Tutkinnon suorittaneella on myös perusvalmiudet oman yrityksen perustamiseen.

Sisältö

Ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• asiakaspalvelua
• kirjanpitoa
• laskutusta
• markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
• myyntiä
• palkanlaskentaa
• palvelumuotoilua
• projektissa toimimista
• reskontran hoitamista
• tapahtumatuotantoa
• tilinpäätöstä
• yrittäjyyttä

Opinnot sisältävät monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueita, joita opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen monipuolisiin asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Merkonomit sijoittuvat esim. myyntitehtäviin, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojaksi, markkinointiassistentiksi, osastovastaavaksi, talousassistenteiksi, kirjanpitäjiksi, palkanlaskijaksi, toimistotyöntekijöiksi ja yrittäjäksi. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan perustutkinto
Tutkintonimike: Merkonomi

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Elna Jokinen | 044 7704 386 | elna.jokinen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Päivi Soinila | 044 7704 317 | paivi.soinila@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin