Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 10.8.2020

Hakuohjeet

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä tarvittava osaaminen.

Sisältö

Automaatioasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• turvatekniikkaa
• automaatiojärjestelmien asennus- ja huoltotöitä
• kiinteistöjen automaatiojärjestelmiä
• kiinteistöjen LVI-järjestelmiä
• sähköasennusta
Automaatioasentajat työskentelevät teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon, sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä.

Sähköasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• sähköasennuksia
• sähkönjakelujärjestelmiä
• automaatioasennuksia
• tietojärjestelmäasennuksia
Sähköasentajat työskentelevät kiinteistöjen sähköasennuksissa ja sähkölaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotöissä joko yksityisellä tai julkisella työnantajalla.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Tavoitteet

Sähköasentajan tutkinnossa opiskellaan sähköasentajan pakollisten tutkinnon osien lisäksi valinnaisena opintona automaatioasentajan tutkinnon osa; kappaletavara-automaatio. Näin opiskelija saavuttaa tutkinnon kummankin osaamisalan osaamista.

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalan suorittanut sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset sekä teollisuuden automaatioasennus ja huoltotehtävät. Opintojen aikana saadaan perusvalmiudet kiinteistöjen turvajärjestelmien asennus-, huolto- ja käyttöönottotöihin.

Sähköasentaja kohtaa työssään asiakkaita sekä muiden ammattialojen edustajia, joten häneltä edellytetään sujuvuutta ja yhteistyökykyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatioalan tehtävissä.

Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutus antaa opiskelijoille hyvät valmiudet itsensä ja ammattitaitonsa edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Koulutus on tekemispainotteinen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan alan työpaikoissa.

Uramahdollisuudet

Sähköasentajat työskentelevät kiinteistöjen sähköasennuksissa ja sähkölaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotöissä joko yksityisellä tai julkisella työnantajalla. Lisäksi työtehtävät voivat olla teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon, liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä.

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Hakuaika

26.10.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja Mikko Kaskari | 044 7704 603 | mikko.kaskari@sskky.fi
opinto-ohjaaja Ulla Jokinen | 0447704533 | ulla.jokinen@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin