Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Hakuohjeet

Kuvaus

Haluatko auttaa ihmisiä akuuteissa tilanteissa? Oletko haaveillut ambulanssissa työskentelystä? Sinulla on kiinnostusta tehdä hoitotoimenpiteitä, rohkeutta tehdä potilaan vointia koskevia päätöksiä ja uskallat kommunikoida potilaan, omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa. Potilaat voivat olla vanhuksia, lapsia, työikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia mm. synnyttävä nainen, vammainen henkilö, päihtynyt tai mielenterveyden häiriöstä kärsivä potilas.

Ensihoidon osaamisalalle hakevalta tarvitaan hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, hyvää teoriatiedon hallintaa, kykyä toimia nopeatempoisissakin tilanteissa, rauhallisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja. Sinulla tulee olla ajokortti suoritettuna opintojen viimeisenä vuonna.

Hakijoille on soveltuvuuskoe toukokuun 2019 alussa. Sovelutuvuuskoe päivänä on hyvä varautua, että päivä saattaa venyä noin klo 18 asti. Hakuvaiheessa arvioidaan hakijan valmiuksia sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Soveltuvuuskoe sisältää opiskeluedellytyksiä mittaavia tehtäviä, persoonallisuustestin, ryhmätyökeskustelun sekä psykologin haastattelun.

Pääsykoe sisältää psykologisen soveltuvuuskokeen, fyysisen kunnon testauksen, toiminnallisen ja kirjallisen kokeen.

Sisältö

Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitajan tutkinnon pakolliset osat ovat
- Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
- Ensihoidossa toimiminen
- Akuuttihoitotyössä toimiminen
- Valinnainen 15 osaamispisteen tutkinnon osa

Työpaikalla järjestettävä koulutus
- Akuuttihoitotyössä toimiminen: sairaaloiden ja terveyskeskusten päivystyspoliklinikat ja vastaanotot, akuuttihoidon osastot
- Ensihoidossa toimiminen: sairaankuljetus (yksityinen, aluepelastuslaitokset, laitosten siirtokuljetukset)

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Katso yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö)

Valintakriteerit
1 Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen lähihoitajan vaihteleviin tehtäviin sekä monipuoliset valmiudet kohdata hoitotyön haasteet.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissusuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Jos hakijalla on toinen tutkinto, pyrimme mahdollistamaan valmistumisen kahdessa vuodessa.

Uramahdollisuudet

Perustason ensihoitaja työskentelee sairaankuljetuksessa perustasolla tai työparina hoitotason ensihoitajan kanssa. Päivystykset ovat toinen akuuttihoitoon kuuluva työpaikka. Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työpaikalla oppimista.

Valintakokeen kuvaus

Koulutukseen hakeutuville lähetetään kutsut soveltuvuuskokeeseen ja valintahaastatteluun sähköpostilla.

Soveltuvuuskoe sisältää opiskeluedellytyksiä mittaavia tehtäviä, persoonallisuustestin, ryhmätyökeskustelun sekä psykologin haastattelun.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hakuaika

19.02.2019 - 12.03.2019

Alkaa

12.08.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Mirva Aaltonen | 044 7704 860 | mirva.aaltonen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/