Laitoshuoltajan ammattitutkinto ja toimitilahuoltajan ammattitutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 13.8.2018
  • 29.10.2018

tai sopimuksen mukaan

Hakuohjeet

Kuvaus

Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuollon osaamisala (nimikkeenä joko Laitoshuoltaja tai Toimitilahuoltaja (AT)) koulutuksen suorittanut henkilö toimii laitoshuollon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtauspalvelualan asiakaskohteissa.
Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteissa puhtauspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.
Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan esimerkiksi avustamiseen ja huolenpitoon, perussiivouspalveluihin, työhön opastamiseen, ympäristönhuoltopalveluihin.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat, Laitoshuoltaja
- Asiakaslähtöisten puhtaus-ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Laitoshygieniapalvelut

Pakolliset tutkinnon osat, Toimitilahuoltaja (At)
– Asiakaslähtöisten puhtaus-ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
– Ylläpitosiivouspalvelut

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan lisäksi niin monta, jotta ammattitutkinnon koko tutkinnon saavuttamiseen tarvittavat osaamispisteet täyttyvät.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.
Hakijalla on joko puhtauspalvelualan perustutkinto suoritettuna tai hänellä on riittävän paljon työkokemusta puhtauspalvelualalta ja/tai työskentelee tällä hetkellä puhtauspalvelualalla.

Tavoitteet

Tavoitteena on suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Uramahdollisuudet

Laitoshuoltajan nimikkeellä tutkinnon suorittanut sijoittuu pääasiallisesti sairaalaympäristöön ja toimitilahuoltajan nimikkeellä tutkinnon suorittanut sijoittuu pääasiallisesti muihin työympäristöihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Hakuaika

09.03.2018 - 31.12.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Lotta Jordberg-Hietanen | 0447704638 | lotta.jordberg-hietanen@sskky.fi
Ritva Piekkala | 044 7704 554 | ritva.piekkala@sskky.fi
Merja Alaluusua | 044 7704 550 | merja.alaluusua@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.