Ensihoidon osaamisalaopinnot


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Haluatko auttaa ihmisiä akuuteissa tilanteissa? Oletko haaveillut ambulanssissa työskentelystä? Sinulla on kiinnostusta tehdä hoitotoimenpiteitä, rohkeutta tehdä potilaan vointia koskevia päätöksiä ja uskallat kommunikoida potilaan, omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa. Potilaat voivat olla vanhuksia, lapsia, työikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia mm. synnyttävä nainen, vammainen henkilö, päihtynyt tai mielenterveyden häiriöstä kärsivä potilas.

Ensihoidon osaamisalalle hakevalta tarvitaan hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, hyvää teoriatiedon hallintaa, kykyä toimia nopeatempoisissakin tilanteissa, rauhallisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja.

Ensihoidon osaamisalaopintojen haku

Mikäli sinulla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perusopinnot (määräys 79/011/2014) ja haluaisit suorittaa ensihoidon osaamisalaopinnot, voit hakea osaamisalaopintoihin.

Haku edellyttää, että sinulla on suoritettuna (20.12.2018 mennessä)
- kasvun tukeminen ja ohjaus
- hoito ja huolenpito
- kuntoutumisen tukeminen
- yhteiset tutkinnon osat

Sisältö

Ensihoitajan tutkinnon pakolliset osat ovat
- Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
- Ensihoidossa toimiminen
- Akuuttihoitotyössä toimiminen
- Valinnainen 15 osaamispisteen tutkinnon osa

Työpaikalla järjestettävä koulutus
- Akuuttihoitotyössä toimiminen: sairaaloiden ja terveyskeskusten päivystyspoliklinikat ja vastaanotot, akuuttihoidon osastot
- Ensihoidossa toimiminen: sairaankuljetus (yksityinen, aluepelastuslaitokset, laitosten siirtokuljetukset)

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Mikäli sinulla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perusopinnot (määräys 79/011/2014) ja haluaisit suorittaa ensihoidon osaamisalaopinnot, voit hakea osaamisalaopintoihin.
Haku edellyttää, että sinulla on suoritettuna (20.12.2018 mennessä)
- kasvun tukeminen ja ohjaus
- hoito ja huolenpito
- kuntoutumisen tukeminen
- yhteiset tutkinnon osat

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissusuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Jos hakijalla on toinen tutkinto, pyrimme mahdollistamaan valmistumisen kahdessa vuodessa.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työpaikalla oppimista.

Valintakokeen kuvaus

Koulutukseen hakeutuville lähetetään kutsut soveltuvuuskokeeseen ja valintahaastatteluun sähköpostilla.

Soveltuvuuskoe sisältää opiskeluedellytyksiä mittaavia tehtäviä, persoonallisuustestin, ryhmätyökeskustelun sekä psykologin haastattelun.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hakuaika

11.06.2018 - 30.11.2018

Alkaa

02.01.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Mirva Aaltonen | 044 7704 860 | mirva.aaltonen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.