Henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasiantuntija


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala, soveltuu sinulle,

- olet toiminut tai olet siirtymässä henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtäviin
- olet toiminut tai olet siirtymässä henkilöstöpäällikön tehtäviin

Valintojesi mukaan saat osaamista esimerkiksi:
- toimintaympäristön muutoksen vaikutuksesta henkilöstöhallintoon
- muutoksesta ja strategiasta osana henkilöstöhallintoa
- henkilöstön osaamisen kehittämisestä, ohjauksesta ja vaikuttavuuden arvioinnista
- henkilöstövoimavarojen suunnittelusta
- henkilöstöprosessien suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta
- esimiestyön tukemisesta
- asiantuntijuudesta työ- ja palvelussuhdeasioissa
- työlainsäädännöstä

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:
- Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnonosat, 1 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Henkilöstötyö
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnonosat, 2 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Henkilöstötyö
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen
- Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen
- Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
- Toiminnan ohjaus ja mittaaminen
- Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen
- Tutkinnon osa/osia toisesta osaamisalasta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Työkokemus henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävistä
- Edellytykset liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen
- Työnantaja ja työtehtävät tukevat tutkinnon suorittamista

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutus kestää 1,5–2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5–15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

22.10.2018 - 20.02.2019

Alkaa

12.03.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Minna Murto-Unkila | 044 7704 458 | minna.murto-unkila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/