Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 1.10.2020

Koulutuksen lähipäivät

Katso tästä lähipäivien aikajana

Lähipäivistä valitaan jokaiselle opiskelijalle omat sopivat lähipäivät.

Koulutuksen esitteet

Kuvaus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala, soveltuu sinulle, joka

- olet toiminut tai olet siirtymässä henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtäviin
- olet toiminut tai olet siirtymässä henkilöstöpäällikön tehtäviin

Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia asiantuntijatyöhön henkilöstöasioissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja palvelussuhdeasioihin liittyvissä tehtävissä. Arvoit ja kehität toimintaasi sekä osaamistasi henkilöstöhallinnon työssä ja samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset teemat
- HR käytännöt ja niiden kehittäminen
- Henkilöstö strategisena voimavarana
- Henkilöstön osaaminen kilpailutekijänä
- Työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäminen
- Työlainsäädäntö
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Johtajana ja asiantuntijana toimiminen
- Kohti yhteistä visiota – strategia eläväksi
- Sujuvat prosessit
- Rakentava vuorovaikutus

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:
- Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 1 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Henkilöstötyö 60 osp
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 2 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Henkilöstötyö 60 osp
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen 60 osp
- Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen 60 osp
- Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
- Toiminnan ohjaus ja mittaaminen 60 osp
- Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
- Tutkinnon osa/osia toisesta osaamisalasta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 60 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540526/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa toimii henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä.
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelijalla on työsuhde alan työpaikkaan, jonka kanssa solmitaan oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Opiskelijalla, jolla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan. Opiskelija tarvitsee alan työpaikan, jonne solmitaan koulutussopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1-2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5-15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

02.09.2019 - 04.09.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Minna Murto-Unkila | 044 7704 458 | minna.murto-unkila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin