Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 1.10.2020

Koulutuksen lähipäivät

Katso tästä lähipäivien aikajana

Lähipäivistä valitaan jokaiselle opiskelijalle omat sopivat lähipäivät.

Koulutuksen esitteet

Kuvaus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala, soveltuu sinulle,

- jolla on käytännön kokemusta taloushallinnon koordinoinnin, ohjaamisen ja kehittämisen tehtävistä
- olet toiminut tai olet siirtymässä taloushallinnon asiantuntijatehtäviin
- olet toiminut tai olet siirtymässä talouspäällikön tehtäviin

Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia taloushallinnon asiantuntijatyöhön sekä talouden analysointiin, suunnitteluun ja seurantaan, rahoitustoimintaan, budjettiseurantaan ja sisäiseen laskentaan. Valinnaisista tutkinnonosista riippuen saat osaamista myös esim. yrityksen perustamisesta, yhtiömuodon muutoksesta ja yritysjärjestelyistä. Koulutus vahvistaa osaamistasi yhtiöoikeuden, verotuksen ja kirjanpidon asiantuntijatyössä. Koulutuksessa arvioit ja kehität toimintaasi ja osaamistasi taloushallinnon työssä sekä samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset teemat
- Kirjanpito-, yhtiö- ja vero-oikeuden erityissääntely
- Talouden analysointi, ohjaus ja kehittäminen
- Yrityksen perustaminen ja päättäminen
- Yritysjärjestelyt, kuten sulautuminen ja jakautuminen
- Yrityksen velkajärjestely, saneeraus ja konkurssi
- Taloushallinnon konsultointi ja verosuunnittelu
- Konsernitilinpäätöksen laatiminen
- Rahoitus, maksuvalmius, vakuudet ja sopimusoikeus
- Excel talouden johtamisessa ja analysoinnissa
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Johtajana ja asiantuntijana toimiminen
- Kohti yhteistä visiota – strategia eläväksi
- Sujuvat prosessit
- Rakentava vuorovaikutus

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:
- Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 1 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Taloushallinnon asiantuntijapalvelut 60 osp
- Konsernitilinpäätöksen laatiminen 60 osp
- Kustannuslaskenta 60 osp
- Rahoitustoiminta 60 osp
- Taloudenhallinta 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 2 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Konsernitilinpäätöksen laatiminen 60 osp
- Kustannuslaskenta 60 osp
- Rahoitustoiminta 60 osp
- Taloudenhallinta 60 osp
- Taloushallinnon asiantuntijapalvelut 60 osp
- Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
- Toiminnan ohjaus ja mittaaminen 60 osp
- Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
- Tutkinnon osa/osia toisesta osaamisalasta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 60 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540526/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa toimii taloushallinnon asiantuntijatehtävissä.
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta, rahoitustoimintaa sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa sekä laatia konsernitilinpäätöksen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelijalla on työsuhde alan työpaikkaan, jonka kanssa solmitaan oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Opiskelijalla, jolla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan. Opiskelija tarvitsee alan työpaikan, jonne solmitaan koulutussopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1-2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5-15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

02.09.2019 - 04.09.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Minna Murto-Unkila | 044 7704 458 | minna.murto-unkila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin