Talouspäällikkö ja taloushallinnon asiantuntija


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala, soveltuu sinulle,

- jolla on käytännön kokemusta taloushallinnon koordinoinnin, ohjaamisen ja kehittämisen tehtävistä
- olet toiminut tai olet siirtymässä taloushallinnon asiantuntijatehtäviin
- olet toiminut tai olet siirtymässä talouspäällikön tehtäviin

Valintojesi mukaan saat osaamista esimerkiksi:
- kirjanpito-, yhtiö- ja vero-oikeuden erityissääntelystä
- yrityksen talouden analysoinnista, ohjauksesta ja kehittämisestä
- yrityksen perustamisesta ja päättämisestä
- yritysmuodon muutoksista
- yritysjärjestelyistä, kuten sulautumisesta ja jakautumisesta
- yrityksen velkajärjestelyistä, saneerauksesta ja konkurssista
- taloushallinnon konsultoinnista ja verosuunnittelusta
- konsernitilinpäätöksen laatimisesta
- oman ja vieraan pääoman rahoituksesta ja vakuusjärjestelyistä
- virtuaalivaluutoista, robotiikasta ja toimintaympäristön muutoksesta
- johtajana ja asiantuntijana toimimisesta
- toimintaympäristön muutoksen ja strategian vaikutuksesta talouden johtamiseen
- rakentavasta vuorovaikutuksesta ja NVC:stä
- Excelin hyödyntämisestä talouden johtamisessa ja analysoinnissa

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:
- Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnonosat, 1 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Taloushallinnon asiantuntijapalvelut
- Konsernitilinpäätöksen laatiminen
- Kustannuslaskenta
- Rahoitustoiminta
- Taloudenhallinta

Valinnaiset tutkinnonosat, 2 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Konsernitilinpäätöksen laatiminen
- Kustannuslaskenta
- Rahoitustoiminta
- Taloudenhallinta
- Taloushallinnon asiantuntijapalvelut
- Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
- Toiminnan ohjaus ja mittaaminen
- Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen
- Tutkinnon osa/osia toisesta osaamisalasta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Työkokemus taloushallinnon asiantuntijatehtävistä
- Edellytykset liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen
- Työnantaja ja työtehtävät tukevat tutkinnon suorittamista

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta, rahoitustoimintaa sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa sekä laatia konsernitilinpäätöksen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutus kestää 1,5–2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5–15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

22.10.2018 - 20.02.2019

Alkaa

12.03.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Minna Murto-Unkila | 044 7704 458 | minna.murto-unkila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/