Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 8.3.2022

Koulutuksen esite

Katso tästä

Kuvaus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, soveltuu sinulle, joka

- olet toiminut tai olet siirtymässä myynnin tai markkinointiviestinnän asiantuntijatehtäviin
- olet toiminut tai olet siirtymässä myynti- tai markkinointipäällikön tehtäviin

Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia myynnin ja markkinointiviestinnän asiantuntijatyöhön sekä niiden johtamisen ja kehittämisen osaamiseen monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Arvioit ja kehität toimintaasi ja osaamistasi myynnin ja markkinointiviestinnän työssä sekä samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset teemat
- Asiakkuuksien hallinta, kehittäminen ja johtaminen
- Brändin kehittäminen
- Digitaalisen myynnin kehittäminen
- Kustannuslaskenta
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Johtajana ja asiantuntijana toimiminen
- Kohti yhteistä visiota – strategia eläväksi
- Sujuvat prosessit
- Rakentava vuorovaikutus

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:
- Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 1 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Asiakkuusmarkkinointi 60 osp
- Brändin kehittäminen 60 osp
- Digitaalinen markkinointiviestintä 60 osp
- Digitaalisen myynnin kehittäminen 60 osp
- Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen 60 osp
- Myynnin johtaminen 60 osp
- Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 2 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Asiakkuusmarkkinointi 60 osp
- Brändin kehittäminen 60 osp
- Digitaalinen markkinointiviestintä 60 osp
- Digitaalisen myynnin kehittäminen 60 osp
- Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen 60 osp
- Myynnin johtaminen 60 osp
- Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 osp
- Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
- Tutkinnon osa/osia toisesta osaamisalasta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 60 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540526/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa toimii myynnin tai markkinointiviestinnän asiantuntijatehtävissä.
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelijalla on työsuhde alan työpaikkaan, jonka kanssa solmitaan oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Opiskelijalla, jolla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan. Opiskelija tarvitsee alan työpaikan, jonne solmitaan koulutussopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1-2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5-15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

27.09.2021 - 31.01.2022

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Marjo Koli | 044 7704 272 | marjo.koli@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin