Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala, soveltuu sinulle, joka

- olet toiminut tai olet siirtymässä myymäläpäällikön tehtäviin

Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia kaupan alan esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä myynnin ja valikoimatyön kehittämistehtäviin. Arvioit ja kehität toimintaasi sekä osaamistasi myymäläpäällikön työssä ja samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset teemat
- Asiakkuuksien hallinta, kehittäminen ja johtaminen
- Strategialähtöinen tavoitteellinen toiminta
- Esimiehen tukeminen henkilöstötyössä
- Henkilöstö strategisena voimavarana
- Henkilöstön osaamisen johtaminen
- Työlainsäädäntö
- Kustannuslaskenta
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Johtajana ja asiantuntijana toimiminen
- Kohti yhteistä visiota – strategia eläväksi
- Sujuvat prosessit
- Rakentava vuorovaikutus

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:
- Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 1 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Ryhmän esimiehenä toimiminen 60 osp
- Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen 60 osp
- Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 2 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
- Ryhmän esimiehenä toimiminen 60 osp
- Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen 60 osp
- Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 osp
- Tutkinnon osa/osia toisesta osaamisalasta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 60 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540526/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa toimii myymäläpäällikön tehtävissä.
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelijalla on työsuhde alan työpaikkaan, jonka kanssa solmitaan oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Opiskelijalla, jolla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan. Opiskelija tarvitsee alan työpaikan, jonne solmitaan koulutussopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1-2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5-15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

22.10.2018 - 02.09.2019

Alkaa

01.10.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Minna Murto-Unkila | 044 7704 458 | minna.murto-unkila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/