Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 27.9.2021
  • 8.3.2022

Kuvaus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala, soveltuu sinulle, joka

- olet toiminut tai olet siirtymässä myymäläpäällikön tehtäviin

Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia kaupan alan esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä myynnin ja valikoimatyön kehittämistehtäviin. Arvioit ja kehität toimintaasi sekä osaamistasi myymäläpäällikön työssä ja samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset teemat
- Asiakkuuksien hallinta, kehittäminen ja johtaminen
- Strategialähtöinen tavoitteellinen toiminta
- Esimiehen tukeminen henkilöstötyössä
- Henkilöstö strategisena voimavarana
- Henkilöstön osaamisen johtaminen
- Työlainsäädäntö
- Kustannuslaskenta
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Johtajana ja asiantuntijana toimiminen
- Kohti yhteistä visiota – strategia eläväksi
- Sujuvat prosessit
- Rakentava vuorovaikutus

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:
- Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 1 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Ryhmän esimiehenä toimiminen 60 osp
- Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen 60 osp
- Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnonosat, 2 ryhmä (joista valitaan yksi)
- Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
- Ryhmän esimiehenä toimiminen 60 osp
- Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen 60 osp
- Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 osp
- Tutkinnon osa/osia toisesta osaamisalasta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 60 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540526/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa toimii myymäläpäällikön tehtävissä.
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto.
Kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelijalla on työsuhde alan työpaikkaan, jonka kanssa solmitaan oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Opiskelijalla, jolla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan. Opiskelija tarvitsee alan työpaikan, jonne solmitaan koulutussopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1-2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5-15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

09.02.2021 - 27.08.2021

Alkaa

27.09.2021

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Minna Murto-Unkila | 044 7704 458 | minna.murto-unkila@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin