Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Tutkinto sinulle, joka toimit johtamistehtävissä yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla. Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia yrityksen tai oman vastuualueen johtamiseen ja kehittämiseen niin, että organisaatiosi strategia toteutuu ja tavoitteet saavutetaan.

Arvioit ja kehität toimintaasi sekä osaamistasi johtamistyössä ja samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa. Koulutuksen viitekehyksenä on oppiva organisaatio ja valmentava johtajuus.

Keskeiset teemat
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Johtajana toimiminen
- Kohti yhteistä visiota – strategia eläväksi
- Rakentava vuorovaikutus
- Henkilöstö strategisena voimavarana ja osaamisen johtaminen
- Työlainsäädäntö
- Asiakkuuksien hallinta, kehittäminen ja johtaminen
- Sujuvat prosessit
- Kehittämisprojekti

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa, 80 osp:
- Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnonosat, joista valitaan kaksi, 100 osp
- Strategiatyön johtaminen, 50 osp
- Projektin johtaminen, 50 osp
- Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
- Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
- Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
- Talouden johtaminen, 50 osp
- Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp
- Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 50 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2541612/reformi/tiedot

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa toimii johto- tai esimiestehtävissä
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen koko opintojensa ajan. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1–2 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä
Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Hakuaika

22.10.2018 - 02.09.2019

Alkaa

01.10.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Jaana Hentilä | 044 7704 652 | jaana.hentila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landen | 044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/