Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 16.2.2021

Koulutuksen esite

Lataa esite

Kuvaus

Tutkinto sinulle, joka toimit teollisuus- ja tuotantoalojen työnjohto- tai esimiestehtävissä ja haluat kehittää osaamistasi. Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia vastuualueen henkilöstön ja työn johtamiseen ja kehittämiseen niin, että organisaatiosi strategia toteutuu ja tuotannon kannattavuus- ja tehokkuustavoitteet saavutetaan. Arvioit ja kehität toimintaasi sekä osaamistasi esimiestyössä. Koulutuksen viitekehyksenä on oppiva organisaatio ja valmentava johtajuus.

Keskeiset teemat
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Johtajana toimiminen
- Strategialähtöinen tavoitteellinen toiminta
- Onnistunut tiimityö
- Rakentava vuorovaikutus
- Henkilöstö strategisena voimavarana ja osaamisen johtaminen
- Työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäminen
- Työlainsäädäntö
- Sujuvat prosessit
- Kehittämisprojekti

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa, 80 osp:
- Tuotantoalojen esimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnonosat, joista valitaan kaksi, 100 osp
- Tuotannon johtaminen, 50 osp
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 50 osp
- Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen, 50 osp
- Projektinhallinta tuotannollisessa ympäristössä, 50 osp
- Tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen, 50 osp
- Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 50 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3716625/reformi/tiedot

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa toimii työnjohto- tai esimiestehtävissä
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen koko opintojensa ajan. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1–2 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä.
Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Hakuaika

27.10.2020 - 01.02.2021

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Jaana Hentilä | 044 7704 652 | jaana.hentila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin