Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, sisäisen tarkastuksen osaamisala


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Tutkinto sinulle, joka toimit tai olet siirtymässä sisäisen tarkastuksen tehtäviin. Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia tiedon analysoinnista ja tarkastuksesta sekä strategiatyön ja talouden johtamisesta. Arvioit ja kehität toimintaasi sekä osaamistasi sisäisen tarkastuksen työssä ja samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset teemat
- Kirjanpito- yhtiö- ja vero-oikeuden erityissääntely
- Yrityksen talouden analysointi, ohjaus ja kehittäminen
- Excelin hyödyntäminen talouden johtamisessa ja analysoinnissa
- Yritysjärjestelyt, kuten sulautuminen ja jakautuminen
- Yrityksen velkajärjestelyt, saneeraus ja konkurssi
- Konsernitilinpäätöksen toteutus ja analysointi
- Oman ja vieraan pääoman rahoitus ja vakuusjärjestelyt
- Virtuaalivaluutat, robotiikka ja toimintaympäristön muutos
- Sisäinen tarkastus, riskit ja evidenssi
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Johtajana ja asiantuntijana toimiminen
- Kohti yhteistä visiota – strategia eläväksi
- Sujuvat prosessit
- Rakentava vuorovaikutus

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa
- Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen 80 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi
- Sisäisen tarkastuksen johtaminen 50 osp
- Strategiatyön johtaminen 50 osp
- Projektin johtaminen 50 osp
- Työyhteisön kehittämisen johtaminen 50 osp
- Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 50 osp
- Asiakkuuksien johtaminen 50 osp
- Talouden johtaminen 50 osp
- Tuotanto- ja palveluprosessin johtaminen 50 osp
- Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 50 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2541612/reformi/tiedot

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa toimii sisäisen tarkastuksen tehtävissä
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaisesti ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:

- Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelijalla on työsuhde alan työpaikkaan, jonka kanssa solmitaan oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan. Opiskelija tarvitsee alan työpaikan, jonne solmitaan koulutussopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1-2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5-15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Hakuaika

22.10.2018 - 02.09.2019

Alkaa

01.10.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Minna Murto-Unkila | 044 7704 458 | minna.murto-unkila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén | 044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/