Myynti, liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 9.8.2021
  • 3.1.2022
  • tai joustavasti tarpeen mukaan

 

Opiskelijoiden kokemuksia opinnoista

Kuvaus

Sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi kuluttajamyynnin ja asiakaspalvelun erilaisissa tehtävissä. Myynnissä voit erikoistua joko vähittäiskaupan myyntiin ja asiakaspalveluun tai yritysmyyntiin.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa hankit osaamista myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelusta ja toteuttamisesta, asiakashankinnasta, asiakkuuksien hallinnasta, ratkaisumyynnistä, asiakaskokemuksen kehittämisestä, myyntityön tuloksellisuuden arvioinnista ja verkkokaupasta myynnin välineenä. Lisäksi on mahdollista lisätä osaamista digimarkkinointiviestinnässä, ymmärrystä asiakaslähtöisestä ja kannattavasta liiketoiminnasta, viestinnästä sekä vuorovaikutusosaamisesta.

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa
- Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1
- Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (joista valitaan 1)
- Asiakashankinta, 60 osp
- Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp
- Projektinhallinta, 60 osp
- Ratkaisumyynti, 60 osp
- Tapahtumatuotanto, 60 osp
- Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp
- Tuoteryhmätyöskentely, 60 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH) https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540525/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Alan peruskoulutus tai kokemusta alalta

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto. Opiskelija saa tutkintoon vaadittavat taidot ja lisää valmiuksia työhön nykyajan haasteet huomioiden.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Työelämässä oppiminen voi tapahtua joko koulutussopimuksella, jolloin opiskelijalla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan tai omassa työssä oppisopimuksella.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan. Opintojen kesto on 1-2 vuotta. Kesto määräytyy aikaisemman osaamisen perusteella.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisensa työelämässä tehtävillä näytöillä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan ammattitutkinto
Osaamisala: Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Jaana Nyström | 044 7704 590 | jaana.nystrom@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Päivi Soinila | 044 7704 317 | paivi.soinila@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin