Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 9.8.2021
  • 3.1.2022
  • tai joustavasti tarpeen mukaan

 

Kuvaus

Sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi kirjanpidon, palkanlaskennan, tilinpäätöksen laadinnan, reskontranhoitamisen tai sisäisen laskennan tehtävissä.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa hankit osaamista muun muassa organisaation kirjanpidon kokonaisuuden hallinnasta, palkanlaskennasta sekä vuosilomalaskennasta, tilinpäätöksestä ja yrityksen verotuksesta sekä sisäisestä laskennasta. Lisäksi lisäät ymmärrystäsi asiakaslähtöisestä liiketoiminnasta, viestinnästä sekä vuorovaikutusosaamisesta.

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa
- Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp

Valinnainen tutkinnon osa 1 (joista valitaan 1)
- Kannattavuuslaskenta ja budjetointi, 60 osp
- Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, 60 osp
- Palkanlaskennan hoitaminen, 60 osp
- Reskontran hoitaminen, 60 osp
- Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen, 60 osp
- Tilinpäätös ja verotus, 60 osp

Valinnainen tutkinnon osa 2 (joista valitaan 1)
- Kannattavuuslaskenta ja budjetointi, 60 osp
- Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, 60 osp
- Palkanlaskennan hoitaminen, 60 osp
- Projektinhallinta, 60 osp
- Reskontran hoitaminen, 60 osp
- Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen, 60 osp
- Tilinpäätös ja verotus, 60 osp
- Toisen osaamisalan tutkinnon osa 40 - 60 osp
- Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta 20 - 60 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH) https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540525/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Alan peruskoulutus tai kokemusta alalta

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto. Opiskelija saa tutkintoon vaadittavat taidot ja lisää valmiuksia työhön nykyajan haasteet huomioiden.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Työelämässä oppiminen voi tapahtua joko koulutussopimuksella, jolloin opiskelijalla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan tai omassa työssä oppisopimuksella.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan. Opintojen kesto on 1-2 vuotta. Kesto määräytyy aikaisemman osaamisen perusteella.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisensa työelämässä tehtävillä näytöillä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan ammattitutkinto
Osaamisala: Taloushallinnon osaamisala

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Heikki Kurkela | 044 7704 855 | heikki.kurkela@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Päivi Soinila | 044 7704 317 | paivi.soinila@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin