Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, tutkinnon osa, kesto 4kk


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat täydentää osaamistasi kulttuuriseen moninaisuuteen liittyen. Koulutus kuuluu kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinton valinnaisen tutkinnon osaan, johon liittyy ammattitaidon osoittaminen käytännön työelämässä. Tästä koulutuksesta hyödyt erityisesti, jos toimit lähihoitajana, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana tai erilaisten ryhmien ohjaajana.
Koulutuksen kesto 4kk.

Sisältö

Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta
• Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
• kulttuurinen moninaisuus työssä
• kulttuurisen moninaisuuden periaatteiden mukainen työskentely
• suomalaisen kulttuurin välittäminen opetuksessa
• luonteva kulttuurivähemmistöjen kohtaaminen
• yhteistyö kulttuurisesti moninaisten perheiden ja yhteisöjen kanssa
• tukee ohjattavan identiteettiä
• vahvistaa ohjattavan toimijuutta ja osallisuutta
• oman osaamisen ja ammatillisuuden kehittäminen ja arviointi

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

• alalle soveltuva hyvä terveydentila
• koulutustarve
• opintojen suorittamiseen riittävä suomen kielen taito
• alalle ja ammattiin suuntautuneisuus
• mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Ammattitaidon osoittamistavat näytössä.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kasvatus- ja ohjausalan ympäristössä kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Toteutus

• 13.11.2019 Maahanmuuttajan kotoutumispalvelut
• 18.11.2019 Kulttuurien ja uskontojen moninaisuus
• 19.11.2019 Kulttuurien ja uskontojen moninaisuus
• 27.11.2019 Perhekulttuurit
• 4.12.2019 Kulttuurinen identiteetti
• 11.12.2019 Monikielisyys
• Lisäksi myös työelämässä oppimisen jakso, jossa osoitetaan ammattitaidon osaaminen.

Hakuaika

27.06.2019 - 25.10.2019

Alkaa

13.11.2019

Kellonaika

9.00

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

opettaja
Pia Kytösaho | 044 7704 607 | pia.kytosaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.