Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala (päivätoteutus)


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 10.1.2022
  • 15.8.2022
  • tai sopimuksen mukaan

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia ja nuoria. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset, aamu- ja iltapäivätoimintakerhot ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat, joissa osaaminen osoitetaan näytössä

1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp.
2. Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
3. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä 30 osp
4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnainen tutkinnon osa 20 osp
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 ops
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 ops
Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 ops
Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp

Lue lisää https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) https://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen. Tutkinnon suorittaminen antaa pätevyyden toimia eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemisen ja ohjaamisen työtehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun.

Toteutus

PÄIVÄTOTEUTUS
Tutkinnon voi suorittaa myös oman työn ohessa. Koulupäiviä on noin 1/viikko ja osan pystyy tekemään myös verkossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutus kestää 1-2 vuotta. Kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta opiskelijoille. Koulutusmateriaalit hankitaan omakustanteisesti.

Lisätietoja antaa

opettaja
Anne-Maija Gilbert | 044 7704 632 | anne-maija.gilbert@sskky.fi

Opinto-ohjaaja
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin