Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 11.1.2021

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Ohjauksen osaamisala soveltuu sinulle, joka haluat toimia aikuisten ohjaustehtävissä eri taustaisten ohjattavien kanssa muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.
Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat mm. ammatilliset oppilaitokset, työllisyyttä tukevat palvelut, kuntouttava työpajatoiminta ja vapaa sivistystoiminta.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
- Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
- Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp
- Aikuisen ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (30osp)
- Kulttuurinen moninaisuus 20 osp
- Draamallinen ilmaisun käyttö 10 osp
- Musiikillisen ilmaisun käyttö 10 osp
- Suomen kielen kirjoittamisen ja lukemisen perusteiden ohjaus 10 osp

Lue lisää https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) https://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen. Tutkinnon suorittaminen antaa pätevyyden toimia eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemisen ja ohjaamisen työtehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun.

Toteutus

Lähipäivien määrä määritellään opiskelijan aikaisemman koulutuksen ja osaamisen mukaisesti. Koulutusta järjestetään monimuoto-opintona (n. 35h/viikossa), lähipäiviä ammattiopistossa n. 1-3 päivää/viikossa

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutus kestää 1-2 vuotta. Kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan.

Hakuaika

27.06.2019 - 31.12.2022

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta opiskelijoille. Koulutusmateriaalit hankitaan omakustanteisesti.

Lisätietoja antaa

opettajaopettaja Anne-Maija Gilbert | 0447704632 | anne-maija.gilbert@sskky.fi

opinto-ohjaaja Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin