Vanhustyön erikoisammattitutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 27.10.2021 tai 2.11.2021 valitusta osaamisalasta riippuen | Haku 30.9.2021 mennessä
  • 3.5.2022 tai 4.5.2022 valitusta osaamisalasta riippuen | Haku 15.4.2022 mennessä

 

Salon seudun ammattiopistossa on mahdollisuus suorittaa 1.1.2021 uudistettu vanhustyön erikoisammattitutkinto, tarjolla ovat osaamisalat muistihoitaja (EAT), saattohoitaja (EAT). Opintojen kesto n. 1,5 – 2 vuotta riippuen aiemmasta osaamisesta.  

ESITE

Kuvaus

Tutkinto on tarkoitettu ikääntyneiden parissa työskenteleville henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto ja 2-3 vuoden työkokemus.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen muodostuminen

MUISTIOIREISEN JA MUISTISAIRAAN IHMISEN ELÄMÄN TUKEMISEN OSAAMISALA, 180 osp
Muistihoitaja (EAT)
• Pakolliset tutkinnon osat 120 osp
- Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp (4.5.2022 alkava toteutus)
- Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp (27.10.2021 alkava toteutus)
• Valinnainen tutkinnon osa 60 osp
- esim. Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
http://bit.ly/gerontologinen-hoitotyö-tutkinnonosa


ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITOTYÖN OSAAMISALA, 180 OSP
Saattohoitaja (EAT)
• Pakolliset tutkinnon osat 120 osp
- Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp (2.11.2021 alkava toteutus)
- Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp (3.5.2022 alkava toteutus)
• Valinnainen tutkinnon osa 60 osp
- esim. Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
http://bit.ly/gerontologinen-hoitotyö-tutkinnonosa


Opiskelija voi suorittaa yhden tutkinnon osan tai koko tutkinnon.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (ns.Sora-lainsäädäntö), katso tarkemmin http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit
1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto
2. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
3. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Haastattelu
Kaikki hakijat haastatellaan viimeistään hakuajan päätyttyä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vanhustyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Toteutus

Koulutus sisältää 1-2 lähipäivää/kk. Opiskelijoilla on käytössä Digicampus verkko-oppimisalusta. Työskentelymenetelmiä ovat lähiopetus, etäopetus, itsenäiset tehtävät ja opintokäynnit sekä asiantuntijaluennot. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Tutkinnon suorittamiseen tähtäävä valmistava koulutus on pituudeltaan keskimäärin 1 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito huomioidaan suunnitelmassa.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työpaikalla oppimista.
Koulutus on maksuton.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Mari Rannikko | 044 7704 544 | mari.rannikko@sskky.fi
Merja Saarinen | 044 7704 549 | merja.saarinen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin