Vanhustyön erikoisammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 27.10.2021 tai 2.11.2021 valitusta osaamisalasta riippuen

 

Salon seudun ammattiopistossa on mahdollisuus suorittaa 1.1.2021 uudistettu vanhustyön erikoisammattitutkinto, tarjolla ovat osaamisalat muistihoitaja (EAT), saattohoitaja (EAT). Opintojen kesto n. 1,5 – 2 vuotta riippuen aiemmasta osaamisesta.  

ESITE

Kuvaus

Tutkinto on tarkoitettu ikääntyneiden parissa työskenteleville henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto ja 2-3 vuoden työkokemus.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen muodostuminen

MUISTIOIREISEN JA MUISTISAIRAAN IHMISEN ELÄMÄN TUKEMISEN OSAAMISALA, 180 osp
Muistihoitaja (EAT)
• Pakolliset tutkinnon osat 120 osp
- Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp (toteutus keväällä 2022)
- Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp (toteutus syksyllä 2021)
• Valinnainen tutkinnon osa 60 osp
- esim. Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
http://bit.ly/gerontologinen-hoitotyö-tutkinnonosa


ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITOTYÖN OSAAMISALA, 180 OSP
Saattohoitaja (EAT)
• Pakolliset tutkinnon osat 120 osp
- Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp (toteutus syksyllä 2021)
- Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp (toteutus keväällä 2022)
• Valinnainen tutkinnon osa 60 osp
- esim. Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
http://bit.ly/gerontologinen-hoitotyö-tutkinnonosa


Opiskelija voi suorittaa yhden tutkinnon osan tai koko tutkinnon.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (ns.Sora-lainsäädäntö), katso tarkemmin http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit
1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto
2. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
3. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Haastattelu
Kaikki hakijat haastatellaan viimeistään hakuajan päätyttyä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vanhustyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Toteutus

Koulutus sisältää 1-2 lähipäivää/kk. Opiskelijoilla on käytössä Digicampus verkko-oppimisalusta. Työskentelymenetelmiä ovat lähiopetus, etäopetus, itsenäiset tehtävät ja opintokäynnit sekä asiantuntijaluennot. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Tutkinnon suorittamiseen tähtäävä valmistava koulutus on pituudeltaan keskimäärin 1 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito huomioidaan suunnitelmassa.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työpaikalla oppimista.
Koulutus on maksuton.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Hakuaika

04.08.2021 - 30.09.2021

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Mari Rannikko | 044 7704 544 | mari.rannikko@sskky.fi
Merja Saarinen | 044 7704 549 | merja.saarinen@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin