Vanhustyön erikoisammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 24.8.2020

Kuvaus

Tutkinto on tarkoitettu ikääntyneiden parissa työskenteleville henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto ja 2-3 vuoden työkokemus.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen muodostuminen

Pakolliset tutkinnon osat
• Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 50 osp (kevät 2021)
• Asiakaspalveluverkostossa toimiminen, 50 osp (syksy 2020)
• Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, 40 osp (kevät 2020)

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi
• Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, 40 osp (kevät 2020)
• Kuolevan ihmisen hoitaminen, 40 osp (syksy 2019)

Opiskelija voi suorittaa yhden tutkinnon osan tai koko tutkinnon.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (ns.Sora-lainsäädäntö), katso tarkemmin http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit
1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto
2. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
3. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Haastattelu
Kaikki hakijat haastatellaan viimeistään hakuajan päätyttyä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vanhustyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Toteutus

Koulutus sisältää 1-2 lähipäivää/kk. Opiskelijoilla on käytössä Digicampus verkko-oppimisalusta. Työskentelymenetelmiä ovat lähiopetus, etäopetus, itsenäiset tehtävät ja opintokäynnit sekä asiantuntijaluennot. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Tutkinnon suorittamiseen tähtäävä valmistava koulutus on pituudeltaan keskimäärin 1 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito huomioidaan suunnitelmassa.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työpaikalla oppimista.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Hakuaika

06.03.2020 - 21.08.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Mari Rannikko | 044 7704 544 | mari.rannikko@sskky.fi
Merja Saarinen | 044 7704 549 | merja.saarinen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin