Kuolevan ihmisen hoitaminen, tutkinnon osa, kesto 4 kk


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Tutkinto on tarkoitettu ikääntyneiden parissa työskenteleville henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto ja 2-3 vuoden työkokemus. Tutkinnon osan suorittaja syventää osaamistaan saattohoidosta. Koulutus kestää 4kk.

Sisältö

Tutkinnon osa Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta:
- Kuolevan ihmisen hoitaminen 40osp

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (ns.Sora-lainsäädäntö), katso tarkemmin http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit
1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto
2. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
3. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Haastattelu
Kaikki hakijat haastatellaan viimeistään hakuajan päätyttyä.

Toteutus

Toteutetaan työelämässä käytännön työtehtävinä syksyllä 2019. Opiskelijoilla on käytössä Digicampus verkko-oppimisalusta. Työskentelymenetelmiä ovat lähiopetus, etäopetus, itsenäiset tehtävät ja opintokäynnit sekä asiantuntijaluennot.

Opintojen teemat lähiopetuspäivinä
- to 19.9. Ennakkotehtävän purku, orientaatio, kehittämistehtävien ideointi
- to 10.10. Kuolevan kulttuuri, uskonto ja elämänkatsomus
- to 24.10. Kuolevan hyvä perushoito
- to 7.11. Surutyö, omaisten ja läheisten tukeminen
- to 21.11. Oma jaksaminen ja työhyvinvointi
- to 12.12.Kehittämistehtävän raportointi: omaan työyksikköön liittyvän projektin esittely

Tutkintotiedot

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan lisäkoulutus

Hakuaika

04.04.2019 - 05.08.2019

Alkaa

19.09.2019

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksuton

Lisätietoja antaa

opettajat
Mari Rannikko | mari.rannikko@sskky.fi | 044 7704 544
Merja Saarinen | merja.saarinen@sskky.fi | 044 7704 549

opinto-ohjaaja
Sari Mäki-Latikka | 0447704660 | sari.maki-latikka@sskky.fi

oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.