Talotekniikan ammattitutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen seuraava aloitus

  • joustavasti sopimuksen mukaan

Kuvaus

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut putkiasentaja (AT) kykenee hoitamaan LVI-järjestelmiin liittyvät putkisto- ja laitteistoasennukset rakennustyömaalla tai vaihtoehtoisesti hoitamaan LVI-järjestelmien toimintaan liittyvät vianetsintä-, huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan putkiasennustyön siihen liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittaneet ilmanvaihtoasentaja (AT) kykenee hoitamaan rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset ja hoitamaan ilmanvaihtojärjestelmien toimintaan liittyvät korjaustoimenpiteet. He pystyvät itsenäisesti toteuttamaan asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat, putkiasentaja (AT)
- Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 50 osp
- Vesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 50 osp


Valinnaiset tutkinnon osat, putkiasentaja (valitaan 2kpl)
- Verkoston tasapainotus ja vesimäärien mittaus, 25 osp
- LV-järjestelmien korjaaminen ja huoltaminen, 25 osp
- Huoltopalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta, 25 osp

Pakolliset tutkinnon osat, ilmastointiasentaja (AT)
- Kanava- ja laiteasentaminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, ilmastointiasentaja (valitaan 4kpl)
- Ilmanvaihtojärjestelmien korjaaminen ja huoltaminen, 25 osp
- Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus, 25 osp
- Huoltopalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta, 25 osp
- Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen, 25 osp

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen aikana voit suorittaa seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Henkilönostimen käyttö
- Työturvallisuus
- Tulityö
- Vesityö
- Ensiapu 1

Edellä mainittujen sisältöjen lisäksi opintoihin voidaan sisällyttää osioita itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta ja työn tekemisestä yksityiselle asiakkaalle.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa talotekniikan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot LVI-alan töistä ja ammattiosaamisen putkiasentajan/ IV- asentajan tehtäviin. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä.

Uramahdollisuudet

Putkiasentaja (AT) toimii joko rakennustyömaalla LVI-järjestelmien asennustyöhön liittyvissä tehtävissä ja vastaa itsenäisesti asennustyön toteuttamisesta tai vaihtoehtoisesti työskentelee LVI-järjestelmien kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

Talotekniikan ammattitutkinnon ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan suorittanut henkilö toimii rakennustyömaalla ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöhön liittyvissä tehtävissä ja vastaa itsenäisesti asennustyön toteuttamisesta.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Talotekniikan ammattitutkinto
Tutkintonimike: Putkiasentaja
Osaamisala: Putkiasennuksen osaamisala

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 € /kortti.

Lisätietoja antaa

opettaja
Elmo Blomqvist | 044 7704 623 | elmo.blomqvist@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Taina Kauppinen | 044 7704 213 | taina.kauppinen@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin