Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, monimuoto-opinnot (opiskele oman työsi ohella)


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 8.3.2022
  • 9.8.2022

Kuvaus

Nämä opinnot sopivat henkilöille, jotka haluavat työnsä ohella valmistua merkonomiksi. Koulutus soveltuu hyvin myös alan vaihtajalle, eikä vaadi alan työpaikkaa. Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen osoitetaan näytöissä, aidoissa työtehtävissä työpaikalla tai työssäoppimispaikalla. Näytöt suunnitellaan henkilökohtaisesti ja voivat painottua opiskelun loppupuolelle. Voit opiskella myös vain tutkinnon osan/osia.

Sisältö

Ammatillisissa opinnoissa opiskellaan
• asiakaspalvelua
• kirjanpitoa
• laskutusta
• markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
• myyntiä
• palkanlaskentaa
• palvelumuotoilua
• projektissa toimimista
• reskontran hoitamista
• tapahtumatuotantoa
• tilinpäätöstä
• yrittäjyyttä

Opinnot sisältävät monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueita, joita opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Hakijat haastatellaan ennen koulutuksen alkua.

Tavoitteet

Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen monipuolisiin asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen tehtäviin.

Toteutus

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskelua) sekä työpaikalla/ työssäoppimispaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Opintoihin sisältyy lisäksi henkilökohtaista opintojen ohjausta.
Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti iltapäivisin, 1 krt/vko, klo 14.30-18.30 (tiistai-illat). Osa valinnaisten tutkinnon osien opetuksista toteutetaan päiväaikaan. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Uramahdollisuudet

Merkonomit sijoittuvat esim. myyntitehtäviin, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojaksi, markkinointiassistentiksi, osastovastaavaksi, talousassistenteiksi, kirjanpitäjiksi, palkanlaskijaksi, toimistotyöntekijöiksi ja yrittäjäksi. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan perustutkinto
Tutkintonimike: Merkonomi

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Elna Jokinen | 044 7704 386 | elna.jokinen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Päivi Soinila | 044 7704 317 | paivi.soinila@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.