Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Somero


Haku ei ole käynnissä

Koulutuksen aloituspäivä

  • 25.10.2021

Soveltuvuuskokeet

  • 8.10.2021
  • Haastattelut soveltuvuuskokeen läpäisseille 11.10.2021

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Somerolla järjestettävä lähihoitajakoulutus suuntautuu ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalaan. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän kohtaa asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään, toimintakykyään ja hyvinvointiaan. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan tai potilaan hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista. Hän avustaa ja ohjaa asiakasta ja potilasta hyödyntäen työssään alan monipuolista tietoperustaa. Lähihoitaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Hän hyödyntää työssään kielitaitoaan ja kulttuurien tuntemustaan.

Someron toteutuksessa voi valita vain ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalan.

Hakijoille on ulkopuolisen asiantuntijan järjestämä soveltuvuuskoe (katso valintakokeen kuvaus). Hakuvaiheessa arvioidaan hakijan valmiuksia sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin.

Soveltuvuuskokeen lisäksi valintakokeen läpäisseille pidetään haastattelut. Sekä soveltuvuuskoe että haastattelu ovat pakollisia.

Sisältö

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalan lähihoitajaopinnoissa kaikki opiskelevat neljä pakollista ammatillista tutkinnon osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, Ikääntyvien osallisuuden edistäminen ja Kotihoidossa toimiminen. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näytöissä. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen -osaamisalalta. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen lähihoitajan vaihteleviin tehtäviin sekä monipuoliset valmiudet kohdata hoitotyön haasteet.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai monimuoto-opiskelua työn ohessa, opiskelu on iltaopiskelua klo 15-20:00 maanantaisin ja torstaisin. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollista, työpaikalla oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Uramahdollisuudet

Lähihoitaja voi työskennellä mm. hoivakodeissa, palveluasumisessa ja kotihoidossa. Työ voi olla päivä- tai vuorotyötä (myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana on vuorotyötä). Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työpaikalla oppimista.

Valintakokeen kuvaus

Soveltuvuuskokeessa mitataan hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta sekä ongelmanratkaisutaitoa. Soveltuvuuskokeessa on kaikille yhteinen kirjallinen osio (opiskeluedellytykset, persoonallisuustesti), ryhmätyökeskustelu sekä psykologin haastattelu.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintonimike: Lähihoitaja

Hakuaika

16.08.2021 - 04.10.2021

Sijainti

Somero

Yksikkö

Asiakkaan tai koulutuksen järjestäjän tiloissa

Lisätietoja antaa

opettaja
Seija Koskinen | 044 7704 861 | seija.koskinen@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin