Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen -osaamisala


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 6.9.2021 | Haku koulutukseen 23.8.2021 mennessä
  • 25.10.2021 | Haku koulutukseen 5.10.2021 mennessä
  • 14.2.2022 | Haku koulutukseen 31.1.2022 mennessä
  • 4.4.2022 | Haku koulutukseen 22.3.2022 mennessä

Kuvaus

Hoitotyön ammattilainen, haluatko töihin ikäihmisten pariin?
Hoivakodeissa, palveluasumisessa ja kotihoidossa on monipuolisia työmahdollisuuksia hoitajille juuri nyt ja tulevaisuudessa.

Sisältö

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen osaamisalan opinnoissa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa Ikääntyvien osallisuuden edistäminen ja Kotihoidossa toimiminen.

Sisältöjä Ikääntyvien osallisuuden edistäminen tutkinnon osassa mm.:
• Ikääntyneiden hoitotyön perusteet: rakenteinen kirjaaminen, omahoitajana toimiminen.
• Mielekkään elämän edistäminen: ideoita viriketoiminnan järjestämiseen, oman virikemateriaalikansion
kokoaminen.
• Ikääntyneiden hoidon erityiskysymykset: kulttuuritaustan ja elämänkatsomuksen huomiointi.
• Ikääntyneiden terveydentilan huomioiminen: vanhusten yleisimmät sairaudet ja niiden hoito.

Sisältöjä Kotihoidossa toimiminen tutkinnon osassa mm.:
• Turvallisuus kotona: kodin sähkö - ja paloturvallisuus, kaltoinkohtelu, lähisuhdeväkivalta,
Potilasturvallisuus-kortin suorittaminen.
• Kotihoito asiakkaan hoito ja ohjaus: kotihoitoasiakkaan terveyden- ja sairaanhoito, kroonisen
haavanhoito, näytteen otto, ja turvallinen lääkehoito.
• Ravitsemuksessa ohjaaminen: iäkkäiden ravitsemussuositukset.
• Muistisairaudet: muistisairaan kohtaaminen, haastava käytös, muistitestit.
• Saattohoito: laitos- ja kotihoidon näkökulma.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Ikääntyvien hoito- ja kuntoutuminen osaamisalaan voit hakea, jos olet jo suorittanut lähihoitajan pakolliset ammatilliset tutkinnon osat tai olet suorittanut lähihoitajan tutkinnon. Lisäksi sinulla on hyvä terveydentila.
Opinnot sopivat hyvin myös sinulle, joka olet ollut jonkin aikaa poissa hoitotyöstä ja haluat palata alalle.

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluva osaamisala Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Keskimäärin koulutus kestää 10 kk.

Tutkinnon suorittaminen

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja pystyt opiskelemaan työn ohella. Lähipäiviä on 1–2 viikossa.
Omaehtoinen opiskelu on päätoimista monimuoto-opiskelua, jota voidaan suorittaa työn ohessa tai työttömyysetuudella (sopimus TE-toimiston kanssa ennen opiskelun aloittamista).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintonimike: Lähihoitaja

Hakuaika

20.05.2021 - 22.03.2022

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja Mari Rannikko | 0447704544 | mari.rannikko@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.