Matkailupalvelujen ammattitutkinto – Somero


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Matkailupalvelujen ammattitutkinto on sinulle, joka työskentelet matkailualalla tai harkitset matkailuyrityksen perustamista. Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa sinulle uusia näkökulmia omaan työhösi.

Sisältö

- Uuden matkailutuotteen suunnittelu ja tuotteistaminen
- Palvelumuotoilu
- Matkailutuotteiden myynti ja markkinointi sekä viestintäkanavat (SoMe)
- Matkailun kestävä kehitys
- Matkailupalvelujen hinnoittelu ja kannattavuus
- Taloushallinto
- Asiakastyytyväisyys
- Projektiosaaminen
- Matkapakettilaki ja GDPR
- Matkailijat eri kulttuureista
- Seniorit matkailijoina
- Tapahtuman ja tilaisuuden järjestäminen
- Matkailualan turvallisuuspassi (MATUPA)
- Turvallisuussuunnitelma, luvat ja riskikartoitus
- Ensiapu-koulutus

Tutkinnon rakenne

Matkailupalvelujen ammattitutkinto, 150 osp

Pakollinen tutkinnon osa
- Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan siten, että osaamispisteiden yhteismääräksi tulee 100 osp):
- Matkailun asiakasneuvonta- ja myyntipisteen hoitaminen, 30 osp
- Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp
- Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen, 25 osp
- Ohjelmapalvelujen toteuttaminen, 45 osp
- Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp
- Yksilöityjen matkailukokonaisuuksien koordinointi, 35 osp
- Ammatillinen tutkinnon osa toisesta tutkinnosta. Esimerkiksi: Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 25 osp tai Opastuspalvelut, 25 osp (Matkailualan perustutkinto).

Voit myös suorittaa osatutkinnon ja valita sinua kiinnostavan tutkinnon osan tai osia.

Tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4028280/reformi/tiedot

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

• Opiskelija suorittaa näytöt työpaikalla, joka voi olla oma työpaikka tai harjoittelupaikka yrityksessä.
• Koulutus sopii myös erinomaisesti yrittäjille. Oppisopimus on mahdollinen myös yrittäjille.
• Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia

Toteutus

Koulutuksen arvioitu kesto on noin 1-1,5 v tutkinnon osien määrästä riippuen. Lähiopetusta on loka-toukokuu 2021. Lähiopetus järjestetään Somerolla 2 krt/kk, torstaisin klo 15-18.

Koulutus voidaan toteuttaa:

- Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelijalla on työsuhde alan työpaikkaan tai opiskelija on yrittäjä.
- Koulutussopimuksella: Opiskelijalla, jolla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan. Opiskelija hankkii alan työpaikan, jonne solmitaan koulutussopimus ja jossa suoritetaan näytöt.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Hakuaika

18.06.2020 - 30.09.2020

Alkaa

22.10.2020

Sijainti

Somero

Lisätietoja antaa

opettajat
Jari Porri | 044 7704 367 | jari.porri@sskky.fi
Sari Talvo | 044 7704 642 | sari.talvo@sskky.fi.

opinto-ohjaaja Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi


INFOTILAISUUS
17.9.2020 klo 15, Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin