Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp, tutkinnon osa


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 8.4.2021

Kuvaus

Koulutus sopii sinulle, jolla on jo osaamista asiakaspalvelusta ja haluat kehittää asiakkaiden palvelukokemusta paremmaksi. Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta palvelumuotoilusta. Koulutuksessa toteutat käytännön palvelumuotoiluprojektin organisaatiollesi.

Koulutuksessa opit käyttämään erilaisia menetelmiä asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämisessä.
• kehität konkreettisesti valitsemaasi palvelua palvelu- muotoilun menetelmiä hyödyntäen
• opit käytännössä suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelumuotoilua
• opit käyttämään erilaisia menetelmiä palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Sisältö

• asiakaskokemus, palvelumuotoilu ja sen hyödyntäminen yhteiskehittämisessä
• palvelumuotoilun prosessi ja menetelmiä
• kehittämiskohteen tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen
• asiakasymmärryksen kerääminen ja analysointi
• asiakasymmärryksen mallintaminen ja kuvaaminen
• palveluratkaisujen ideointi ja parhaiden ratkaisujen valinta
• prototyyppien testaus, arviointi ja kehittäminen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Toteutus

Koulutus kestää noin 5 kk, ja sisältää
• viisi koulutusiltapäivää klo 14.30–19.00 (etäopetuksena)
• ohjauskeskustelut
• palvelumuotoiluprojektin toteutuksen

Opiskelu on työpajatyylistä, ja niissä harjoitellaan ja kokeillaan erilaisia menetelmiä palvelumuotoilun prosessin mukaisesti.

• 1. iltapäivä 8.4.2021 klo 14.30–19.00 Orientaatio, palvelumuotoilun prosessi, asiakasymmärrys ja asiakaskokemus
• 2. iltapäivä 22.4.2021 klo 14.30–19.00 Palvelumuotoilun menetelmien harjoittelu: asiakas- ymmärryksen kerääminen ja analysointi
• 3. iltapäivä 6.5.2021 klo 14.30–19.00 Palvelumuotoilun menetelmien harjoittelu: ideointi, ideoiden arvioiminen
• 4. iltapäivä 27.5.2021 klo 14.30–19.00 Palvelumuotoilun menetelmien harjoittelu: prototypointi ja testaus
• 5. iltapäivä 10.6.2021 klo 14.30–19.00 Palvelumuotoiluprojektien esittelyt ja arvioinnit

Ohjauskeskustelut käydään erikseen sovittavina ajankohtina.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutuksessa suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinnon osa Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu. Tutkinnon osa suoritetaan näyttämällä vaadittu osaaminen käytännössä. Osallistujan suunnittelema ja toteuttama palvelumuotoiluprojekti toimii henkilökohtaisena osaamisen näyttönä.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan ammattitutkinto

Hakuaika

26.01.2021 - 28.03.2021

Alkaa

08.04.2021

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja Jaana Nyström | jaana.nystrom@sskky.fi | 044 7704 590

opinto-ohjaaja Merja Korkiakoski | 0447704699 | merja.korkiakoski@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.