Palvelumuotoilu asiakaskokemuksen kehittämisessä


Hae koulutukseen

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, tutkinnon osa, 60 osp

 

Koulutuksen aloituspäivä

  • 13.4.2022

ESITE

Kuvaus

Koulutuksesta saat kattavan kuvan palvelumuotoilun prosessista, menetelmistä ja yhteiskehittämisestä asiakkaan kanssa.

Koulutuksessa
· kehität konkreettisesti valitsemaasi palvelua palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen
· opit käytännössä suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelumuotoilua
· opit käyttämään erilaisia menetelmiä palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Koulutus on tarkoitettu palvelumuotoilusta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä kiinnostuneille, erilaisten palvelujen parissa työskenteleville. Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta palvelumuotoilusta. Koulutuksessa toteutat käytännön palvelumuotoiluprojektin organisaatiollesi.

Sisältö

· asiakaskokemus, palvelumuotoilu ja sen hyödyntäminen yhteiskehittämisessä
· palvelumuotoilun prosessi ja menetelmiä
· kehittämiskohteen tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen
· asiakasymmärryksen kerääminen ja analysointi
· asiakasymmärryksen mallintaminen ja kuvaaminen
· palveluratkaisujen ideointi ja parhaiden ratkaisujen valinta
· prototyyppien testaus, arviointi ja kehittäminen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakeudu pe 1.4.2022 mennessä. Jokaisen hakeutujan kanssa käydään henkilökohtainen haastattelu. Soveltuvat hakijat valitaan hakujärjestyksessä, ja opiskelijaksi valittujen kanssa tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskelupaikkoja on rajoitetusti, max 15.

Toteutus

Koulutus kestää noin 6 kk, ja sisältää

· ennakkotehtävän
· viisi koulutusiltapäivää klo 14.30 – 18.30 (etä- ja lähiopetuksena)
· ohjauskeskustelut
· palvelumuotoiluprojektin toteutuksen

Opiskelu on työpajatyylistä, ja niissä harjoitellaan ja kokeillaan erilaisia menetelmiä palvelumuotoilun prosessin mukaisesti sekä hyödynnetään käytännön esimerkkejä ja osallistujien kokemuksia ja osaamista.

· Ennakkotehtävä: Mitä on palvelumuotoilu ja miksi siihen tulisi panostaa, asiakaskokemus, asiakaskokemuksen kehittäminen, löydetään ja rajataan kehittämiskohde omalle palvelumuotoiluprojektille.
· 1. iltapäivä 13.4.2022 klo 14.30-18.30 Orientaatio, palvelumuotoilun prosessi, asiakasymmärrys ja asiakaskokemus (etäopetus)
· 2. iltapäivä 25.4.2022 klo 14.30 – 18.30 Palvelumuotoilun menetelmien harjoittelu: asiakasymmärryksen kerääminen ja analysointi (lähiopetus)
· 3. iltapäivä 12.5.2022 klo 14.30-18.30 Palvelumuotoilun menetelmien harjoittelu: ideointi, ideoiden arvioiminen (lähiopetus)
· 4. iltapäivä 30.5.2022 klo 14.30 – 18.30 Palvelumuotoilun menetelmien harjoittelu: prototypointi ja testaus (lähiopetus)
· 5.iltapäivä 15.6.2022 klo 14.30 – 18.30 Palvelumuotoiluprojektien esittelyt ja arvioinnit (etäopetus)

Ohjauskeskustelut käydään erikseen sovittavina ajankohtina.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutuksessa suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinnon osa Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu. Tutkinnon osa suoritetaan näyttämällä vaadittu osaaminen käytännössä. Osallistujan suunnittelema ja toteuttama palvelumuotoiluprojekti toimii henkilökohtaisena osaamisen näyttönä.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketoiminnan ammattitutkinto

Hakuaika

01.11.2021 - 01.04.2022

Alkaa

13.04.2022

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Jaana Nyström | 044 7704 590 | jaana.nystrom@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Päivi Soinila | 044 7704 317 | paivi.soinila@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.