Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 2.11.2021
  • 16.2.2022
  • Tai joustavasti sopimuksen mukaan

ESITE

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu työelämässä toimiville henkilöille, joita kiinnostaa oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittäminen.

Tutkinto sopii myös henkilöille, joiden työhön liittyy projektien suunnittelua ja toteutusta, kasvatus- ja ohjausmenetelmien kehittämistä, monialaisissa verkostoissa tehtävää työtä tai työympäristön kehittämistä.
Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja/tai prosesseja.

Sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta.
Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa, Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä (60 osaamispistettä).

Lisäksi tutkinnossa on valinnaisia tutkinnon osia, joista on valittava kaksi;
Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen (60 osp)
Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä (60 osp) ja Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla (60 osp)

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakijoilla tulee olla työpaikka sekä noin 3 vuoden kokemus kasvatus- ja ohjausalalta.

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) https://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Toteutus

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan kokonaan etäopintoina.

Koulutus sisältää verkko-opintoja sekä kehittämistehtäviä omaan työhön liittyen. Etäyhteydellä tapahtuvia teoriapäiviä n. 3/tutkinnon osa. Näytöt toteutetaan omalla työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutus kestää 1-2 vuotta. Kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta opiskelijoille. Koulutusmateriaalit hankitaan omakustanteisesti.

Lisätietoja antaa

Opettaja
Anne-Maija Gilbert | 0447704632 | anne-maija.gilbert@sskky.fi

Opinto-ohjaaja
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.