Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT), Vammaisalan ammattitutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 7.9.2021 tai sopimuksen mukaan

ESITE

Kuvaus

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) toimii erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteuttamista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Toimintaympäristöt voivat olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöjä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset henkilöt asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp

1. Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
2. Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
3. Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp
- Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
- Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
- Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) https://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa vammaisalan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen. Tutkinnon suorittaminen antaa pätevyyden toimia kehitysvamma-alan ohjaajana (AT). Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Toteutus

Tutkinnon voi suorittaa myös oman työn ohessa. Koulupäiviä on noin 1/viikko ja osan pystyy tekemään myös verkossa.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutus kestää 1-2 vuotta. Kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Vammaisalan ammattitutkinto
Tutkintonimike: Kehitysvamma-alan ohjaaja

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Ulla Tunturi | 0447704579 | ulla.tunturi@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.