Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala (iltatoteutus)


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 12.1.2022

ESITE

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia ja nuoria. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset, aamu- ja iltapäivätoimintakerhot ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat, joissa osaaminen osoitetaan näytössä

1. Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp.
2. Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
3. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä 30 osp
4. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnainen tutkinnon osa 20 osp
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 ops
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 ops
Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 ops

Lue lisää https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) https://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen. Tutkinnon suorittaminen antaa pätevyyden toimia eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemisen ja ohjaamisen työtehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun.

Toteutus

ILTATOTEUTUS
Teoriaopetusta 1 ilta/vko klo 17-20. Näistä 1 kerta/kk lähiopetusta, muut kerrat etäopetusta.

Koulutus sisältää myös itsenäistä työskentelyä, verkossa tapahtuvaa opiskelua sekä työelämäjaksoja.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutus kestää 1-2 vuotta. Kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Alkaa

12.01.2022

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta opiskelijoille. Koulutusmateriaalit hankitaan omakustanteisesti.

Lisätietoja antaa

Opettaja
Anne-Maija Gilbert | 0447704632 | anne-maija.gilbert@sskky.fi

Opinto-ohjaaja
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.