Palvelulogistiikan ammattitutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • Joustavasti sopimuksen mukaan

Kuvaus

Haluatko päivittää osaamistasi seuraavalle tasolle? Omaatko jo työkokemusta varastoalan työtehtävistä ja haluaisit kehittää ammatillista osaamistasi tai puuttuuko sinulta tutkinto? Silloin valintasi on palvelulogistiikan ammattitutkinto, joka mahdollistaa jatko-opinnot esim. erikoisammattitutkinto tai amk-opinnot.

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalan suorittaneella on tilaus- ja toimitusprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää työssään tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin organisaation tilaus- ja toimitusprosessin kokonaisuutta.

Hankinnan osaamisalan suorittaneella on operatiivisen hankintaprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee organisaation hankintaprosessin kokonaisuutta.

Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on keskeisten varastotöiden edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita ja suunnitella työtään siten, että ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua.

Sisältö

TILAUS- JA TOIMINTAPROSESSIEN HOITAMISEN OSAAMISALA
Tutkinto (150 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, joka on
• Toimitusprosessin toteuttaminen, 70 osp

Seuraavista valinnaisista tutkinnon osista valittava vähintään kaksi
• Huolinta, 40 osp
• Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu, 40 osp
• Logistisen jakelupalvelun tuottaminen, 40 osp
• Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen, 40 osp
• Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin, 40 osp
• Sähköisten logistiikkapalvelujen hoitaminen, 40 osp

HANKINNAN OSAAMISALA
Tutkinto (150 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, joka on
• Operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen, 70 osp

Seuraavista valinnaisista tutkinnon osista valittava vähintään kaksi
• Huolinta, 40 osp
• Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu, 40 osp
• Logistisen jakelupalvelun tuottaminen, 40 osp
• Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen, 40 osp
• Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin, 40 osp
• Sähköisten logistiikkapalvelujen hoitaminen, 40 osp

VARASTOLOGISTIIKAN OSAAMISALA
Tutkinto (150 osp) muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, joka on
• Varastotyön tekeminen, 50 osp
• Varastotyön suunnittelu, 60 osp

Seuraavista valinnaisista tutkinnon osista valittava vähintään yksi
• Huolinta, 40 osp
• Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu, 40 osp
• Operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen, 70 osp
• Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen, 40 osp
• Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin, 40 osp
• Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa, 40 osp
• Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa, 40 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Työkokemusta varastoalalta.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen.

Opiskelijan on tarkoitus hankkia ja näyttää osaamisesta suurin osa työelämässä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista varastoalan työtehtävissä ja varastotoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkinnon suorittanut ymmärtää miten tilaustoimitusketju toimii ja tuntee varaston ohjauksen periaatteet ja keskeisiä mittareita. Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on hyvä osaaminen varastoalan perustyötehtävissä (vastaanotto-, säilytys-, keräily-, pakkaus-, lähetys-, inventointi- ja trukkityön tekeminen sekä työssä syntyvien jätteiden lajittelu). Hän käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita sujuvasti ja turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään siten, että hän ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta osaamisesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.Koulutus henkilökohtaistetaan aikaisemmin hankitun osaamisen mukaan.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 10 € / kortti.

Lisätietoja antaa

opettaja
Markku Junnila | 044 770 4343 | markku.junnila@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fiSalon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.