Kehittämistoiminta


Kehittämishankkeet

Salon seudun ammattiopistossa toteutetaan erilaisia hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää toimintaamme sekä vahvistaa alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista ja kilpailukykyä. Hankkeiden kautta ammattiopisto toimii aluekehittäjänä ja aktiivisena verkostokumppanina.

Alla esitellään ne hankkeet, joissa ammattiopisto on mukana yhdessä verkostotoimijoiden ja työelämäkumppanien kanssa. Ammattiopistossa toteutetaan lisäksi monia sisäisiä kehittämishankkeita.

Tutustu Salon seudun ammattiopistossa kehitettyihin virtuaalisiin oppimisympäristöihin sekä olemassa oleviin laitteisiin ja sovelluksiin. 

Työelämä ja teknologia, HyGGe ja ViSu-hankkeissa(OPH) on luotu erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä ja tehostettu jo olemassa olevan teknologian hyödyntämistä opetuksessa.


Yhteystiedot

 

Hanna-Riikka Ahtiala | projektisuunnittelija (vanhempainvapaalla)

Kaisa Järvinen | projektisuunnittelija | 044 7704 581 | kaisa.jarvinen@sskky.fi

Jari Rontu | projektisuunnittelija | 044 7704 635jari.rontu@sskky.fi

Kirsi Tontti | projektisuunnittelija | 044 7704 218 | kirsi.tontti@sskky.fi

Riika Ylikoski | projektisuunnittelija | 0447704546 | riika.ylikoski@sskky.fi